Sitemizde, Tabip Odamızca açılan bir dava üzerine, Danıştay 17 . Dairesince alınan kararı, “Defin ...
MUM IŞIĞINDAN NOBEL’E: AZİZ SANCAR
TERÖRÜ LANETLİYORUZ... Sitemizden ne yazık ki "Terörü Lanetliyoruz" başlığını bir ...
Bir soruşturma yazısı bağlamında TABİP ODALARININ KAMUSAL NİTELİĞİ…… Olayı kısaca özetleyip asıl ...
15 Mayıs 2016 tarihinde İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen; 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de ...
Bu şiddet sona Ersin.. Samsun’ da görev yaptığı hastanede 29 Mayıs 2015 günü silahlı saldırı ...
20.04.2016 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yapılan seçimlerde görev dağılımı ...
  • hekim meclisi
  • basın yayın
  • üyeler
  • bilgi edinme
  • Komisyon Haberleri
  • Etkinlikler
  • Şablon
  • Şablon
  • TTB Anasayfa