TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Antalya Tabip Odası’nda toplanarak
Hekimlerden ve halktan büyük ilgi görüyor.
İnsanlık tarihi ile özdeş mesleğimizin
  • hekim meclisi
  • antalya tabip
  • basın yayın
  • üyeler
  • bilgi edinme