Danıştay Sağlık Net 2 Veri Gönderiminin
25.09.2014 tarihinde Antalya Tabip Odası'nda
Basında Özbekistan Tabipler Birliği
Prof. Dr. Zerrin Erkol 'un konuşmacı
Aile hekimleri ve TSM hekimlerine
  • hekim meclisi
  • antalya tabip
  • basın yayın
  • üyeler
  • bilgi edinme