Antalya Tabip Odası eski yönetim kurulu üyesi ve
Şiddete Karşı Biraradayız
TTB ve tabip odaları nedir? Görevleri,
İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği
Sağlıkta Dönüşüm’ modeliyle hekimlerin
  • hekim meclisi
  • antalya tabip
  • basın yayın
  • üyeler
  • bilgi edinme