Komisyon toplantılarının her ayın 2. Salı günü toplanılmasına karar verildi.
Antalya Tabip Odası adına basın açıklamasına yönetim kurulu üyesi Dr.G.Gülsün Yılmaz katıldı.
Hekimler olarak, göçmenlerin sağlık açısından en savunmasız grupta olduklarının bilinciyle
Eğitim 2 Temmuz 2018 Pazartesi saat:18.00'da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.
  • duyurular widgeti 3
  • Etkinlikler
  • üyeler
  • bilgi edinme
  • TTB Anasayfa
  • Üyelere indirimler