2020 YILI ÜCRETLENDİRMELERİ

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

2020 YILI ÜCRETLENDİRMELERİ

- Özel Kurum Çalışanları İçin: 478 TL ( Özel Hastane, Muayenehane, İşyeri Hekimliği)
- Kamu Kurumu Çalışanları için: 300 TL 
- Oda Kayıt Ücreti: 85 TL
- Tabip Odası Kimlik Kartı: 67 TL
- Protokol Defteri: 200 Yaprak: 100 TL  ///  100 YAPRAK: 80 TL

- Adli Rapor Defteri: 80 TL

- Teftiş Denetim Defteri: 50 tl

ANTALYA TABİP ODASI HESAP BİLGİLERİ

İŞBANKASI İBAN : TR 700006400000162050000287 

ALICI ADI: Antalya Tabip Odası

AÇIKLAMA: AD SOYAD YAZINIZ.

Yazdır