0242 237 50 75

13-14 Mayıs 2022 TTB İSİH yürütme ve kol toplantıları

may-kolı2

13 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu yürütme kurulu toplantısına Antalya’dan Dr.Metehan Akbulut, 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılan TTB İSİH Kolu toplantısına ise Dr.Kaan Taşer ve Dr.Metehan Akbulut katıldı.

Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu toplantısı, 14 Mayıs 2022 tarihinde Ankara’da TTB Merkez Konseyi Toplantı Salonu’nda yapıldı. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Şanlıurfa, tabip odalarından 19 temsilcinin katıldığı toplantının ilgili bölümlerine ayrıca TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, TTB Merkez Konseyi üyesi ve Dr. Kazım Doğan Eroğulları’da katıldı.

İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un açılış konuşmasının ardından Divan başkan ve yardımcılıklarına Dr. Cafer Şahin ve Dr. Selçuk Çelik seçildi. Toplantıda önceden kararlaştırılan gündem maddeleri üzerine tartışmalar yürütüldü.

Gündemler:
-Kol yürütmesinin çalışma raporunun sunulması
-Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması
-Önceliklerimiz ve önümüzdeki dönem planlaması
-29 Mayıs Ankara Mitingi
-Alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar