0242 237 50 75

15 Martta Beyaz Mitingde Buluşuyoruz

images_15miting

Sayın Meslektaşımız,

Başta, her gün ortalama 40 sağlık çalışanının yaşadığı fiziksel, psikolojik, sözel hatta ölüme varan şiddetin sona ermesi için, TBMM’de bekleyen “sağlıkta şiddeti önleme yasa tasarısının” yasalaşması için, Önerdiğimiz acil tedbirlerin alınmasını sağlamak için;
Her geçen gün değersizleştirilen ve piyasanın sıradan bir unsuru, maliyet kalemi haline getirilmeye çalışılan emeğimizin tam karşılığını alabilmek için 15 Mart’ta Ankara’da buluşuyoruz. Hekim, diş hekimi, eczacı, veteriner, psikolog, biyolog, hemşire, laborant, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen, sağlık memuru, ebe, acil tıp teknisyeni, anestezi teknisyeni, radyoloji teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni, onkoloji teknisyeni, optisyen, fizyoterapist, aile sağlığı çalışanı, tıbbi sekreter ve sağlık hizmet sunumunda yer alıp burada adını anamadığımız bütün mesai arkadaşlarımızla ve sağlık hakkına sahip çıkıp sağlıktaki şiddetin kendisine ve hastasına
da zarar verdiğini düşünen yurttaşlarımızla birlikte;
15 MART PAZAR GÜNÜ ANKARA’DA BÜYÜK BEYAZ MİTİNG’DE BULUŞUYORUZ! 

Bizler Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu Dr. Nursel ŞAHİN, Dr. Gülsün Gülay YILMAZ, Dr. Elif PEŞTERELİ, Dr. Aydan İZGİ Dr. Fikret TAŞ, Dr. Kaan TAŞER, Dr. Naci İŞOĞLU  BEYAZ MİTİNGE GİDEN OTOBÜS İÇİN ADIMIZI YAZDIRDIK.

Sizleri de bu haklı taleplerimizi hep birlikte haykırmak için bekliyoruz.

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ.