0242 237 50 75

15 Aralık G(ö)revdeyiz

images_web15grev-uzun

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere hekimlerin özlük haklarında iyileştirmeyi öngören yasa tasarısı görüşüldü. Öneri sağlık bütçe komisyonunda ileri bir tarihte görüşüleceği gerekçesi ile geri çekildi. Sağlık emek ve meslek örgütleri olarak yasa tasarısının sunulan halinin kapsamının genişletilerek düzenlenmesini talep ederken mecliste bulunan tüm siyasi partiler tarafından onaylanmış bir tasarının geri çekilmesi kabul edilemez.

15 Aralık Çarşamba günü tüm gün G(ö)REV hakkımızı kullanmak için ülkenin her yerinde G(ö)REV’e çıkıyoruz. Sağlık alanında yaşanan çöküşün önüne geçmek, sağlık politikalarında ve sağlık emekçilerinin hem özlük haklarını gerileten hem de yaşamlarını günden güne zorlaştıran uygulamalara dikkat çekmek amacıyla gireceğimiz eylemlilik sürecine tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.

Konuyla ilgili Türk Tabipleri Birliği’nin yazısı için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla..

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

             I- Birinci basamak sağlık hizmeti sunan birimler dâhil olmak üzere, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

            II- Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır.

            III- Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

            IV- Hamilelerin, diyaliz hastalarının ve kanserli hastaların hizmetleri yukarıdaki uyarılar çerçevesinde yerine getirilecektir.

            V- Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

            VI- Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmelidir.

            VII- COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak başvurular geri çevrilmeyecek, poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecektir.

            VIII- Bu hususlar çağrıcı örgütlerin yöneticileri ve her birimdeki temsilcileri tarafından denetlenecek ve belirtilen çerçevede gerçekleşmesi sağlanacaktır.

Not 1:13 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen basın açıklaması linki: 

https://www.ttb.org.tr/865yiuz

Not 2: 15 Aralık G(ö)rev Eylemine Dair Bilgilendirme Notu:

https://www.ttb.org.tr/655yiv0