0242 237 50 75

19 Ekim 2022 saat: 18.30

toplanti-muayene-hekim

19.10.2022 Çarşamba saat: 18.30  Antalya Tabip Odası’nda  yapacağımız toplantıya bütün meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Değerli meslektaşlarımız

6 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan Özel Hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile başta cerrahi branşlarda olmak üzere muayenehanelerinde mesleğini serbest olarak icra eden meslektaşlarımızın hastalarını özel sağlık kuruluşlarına tanı ve tedavi amaçlı yatırmalarına ve böylece mesleklerini serbest olarak icra etmelerine kısıtlama getirildi.

Mesleğimizin serbest icrasına darbe indiren bu durum karşısında meslektaşlarımız ile birlikte ortak tutumumuzu belirlemek ve birlikte neler yapılabileceğini görüşmek üzere 19.10.2022 saat: 18.30  Antalya Tabip Odası’nda toplanacağız.

Antalya  Tabip Odası, hekimlerin mesleki bağımsızlığı ve serbest çalışma hakkına yönelik kısıtlamalara karşı olmayı kırmızı çizgisi olarak belirlemiş ve buna karşı tüm meslektaşlarımız ile birlikte mücadele etmeyi ilke edinmiş bir meslek örgütüdür.

Özellikle son dönemlerde yoğunlaşan mesleki bağımsızlığımızı ve haklarımızı kısıtlayan düzenlemeleri öngören yasa ve yönetmeliklere karşı hep birlikte örgütlü olarak mücadele ettik.

Muayenehanelere, dolayısıyla serbest çalışma hakkına darbe niteliğinde olan bu son yönetmelik değişikliklerinin hukuka apaçık aykırı olduğu ortadadır ve hangi ihtiyaca yönelik çıkartıldığını Sağlık Bakanlığı yetkilileri bile açıklayamamaktadırlar.

Bu düzenlemelere karşı Antalya  Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak tüm meslektaşlarımızla birlikte hem hukuki mücadeleyi hem de demokratik tepkimizi gösterecek her türlü etkinliği gerçekleştireceğiz.

Birlikte başaracağımıza olan inancımızla siz değerli üyelerimizi, vereceğimiz mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz.