0242 237 50 75

2. Hekim Meclisi Toplantısı

images_img1_2mecls

Antalya Hekim Meclisi 2. Toplantısı 27 Şubat 2005

Antalya Hekim Meclisi 2. Toplantısı 27 Şubat 2005 tarihinde A.Ü.Tıp Fakültesi Hastanesi Mor Salonda gerçekleştirildi

TOPLANTIDAN KARELERE YANSIYANLARA BU LİNKE TIKLAYARAK ULAŞABİLİRSİNİZ

27 Şubat 2005 tarihinde gerçekleştirilen Antalya Hekim Meclisi toplantısına katılan Dr.Ata Soyer bir sunum yaptı.

Basına ve Kamuoyuna
Antalya Hekim Meclisi yeni dönem toplantılarının ikincisi 27 Şubat 2005 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda ülkemizin sağlık gündemine dair gelişmeler, SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri ile ortaya çıkan sorunlar, Antalya yerelinde yaşadığımız sıkıntılar ağırlıklı olarak tartışıldı. Toplantıya İzmir’den katılan TTB MYK üyesi Dr. Ata Soyer’in sunumu ile başlandı. Toplantı yaşadığımız güncel sorunların ve ilerde bizi bekleyen gelişmelerin ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyar nitelikte idi.

Kısaca özetlemek gerekirse; Sağlık alanında son 20 yılda yaşanan gelişmeler artan kamu kaynaklarının büyük bir kısmının ilaç ve teknoloji kullanımı karşılığında uluslararası tekellere aktarıldığını rakamlarla ortaya koymaktadır. SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri ile hedeflenen ise gerçekte sağlık sisteminin finansman modelinin değiştirilmesi cepten ödeme ağırlıklı sisteme geçilerek “kamu hizmeti sunmak yerine ne kadar paran varsa o kadar sağlık satın alma modelinin” getirilmesidir. Bu durumda hastanelerimiz işletmeye, çalışan hekim ve diğer sağlık personeli iş güvencesinden yoksun sözleşmeli personele dönüştürülecektir.

Ülkemizde sağlık alanında ulusal bir proje üretilmemekte alan tümüyle uluslararası tekellerin insafına terk edilmeye çalışılmaktadır. Yeni sisteme göre sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanacak, güvencesi olmayan vatandaşlarımız genel sağlık sigortası sistemine dahil edilecek ve ödedikleri prim karşılığında bir ‘asgari hizmet paketi’ne sahip olacaklardır. Ülkemizde gelir dağılımının dengesizliği göz önüne alındığında bu primi nüfusun büyük bir çoğunluğunun ödeyemeyeceği açıkça görülmektedir. Şu anda bile tarım sektöründe çalışan Bağ-Kur’ luların prim ödeyememe nedeniyle yeşil karta yoğun başvurularının olduğu bilinen bir gerçektir.SSK’da da ciddi anlamda prim toplama yetersizliğinin olduğu herkes tarafından dile getirilmektedir. Özetlersek prim ödemeye dayalı bu sistemin sağlık sorunlarımızı çözemeyeceği aksine mevcut sorunları daha da arttıracağı açıkça ortadadır.
Bütün bu gelişmeler kamuda daralma ve çökmenin, taşeronlaşmanın, sağlık çalışanları ve hekimlerin işsizliğinin yakın gelecekte toplumsal sorunlar haline geleceğini göstermektedir. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte en iyimser tahminle 50.000’e yakın hekim işsiz kalacaktır. Bizler Antalya Hekim Meclisi olarak bütün bu olumsuz gelişmeler karşısında ortak tavır alacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Biliyoruz ki bugün yaşadığımız güncel sorunlar ileride daha da içinden çıkılmaz hale gelecektir. Ayrıca hekim Meclisi olarak;

1- Her 3 ayda bir düzenli olarak toplanıp yaptıklarımız ve yapabileceklerimizi tartışmaya, çözüm önerileri üretmeye ve her türlü mücadele yollarımızı sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz.
2- Sayın Başbakan’ın “hekimlere iğne yaptırmam” şeklinde ki talihsiz açıklamasını kınıyor ve bu tarz yaklaşımların var olan sorunların üzerini örtmeye yönelik ucuz popülist yaklaşımlar olduğunu düşünüyoruz. Bu ülkede tıp eğitiminde ve sağlık alanında onlarca sorun varken mevcut iktidarlar hekimlerle uğraşmayıp suçu kendilerinde aramalıdır
3- SSK hastanelerinde yaşanan sorunların kaynağı ne hekimler ne de sağlık çalışanlarıdır. Bu sorunların asıl muhatabı ülkemizde kamusal alanın son kalelerinden biri olan SSK hastanelerini özel sermayeye ve uluslar arası tekellere peşkeş çekmek isteyen hükümettir. Yaşanacak sorunları çeşitli platformlarda açıkça dile getirmemize rağmen görmez, duymaz tavrı içerisinde olan hükümet bugün bu sorunları geçiş süreci diyerek savuşturamaz. Bizler her zaman olduğu gibi bugünde gerçekleri söylemeye devam edeceğiz.
4- Her dönem sorunları çalışanların üzerine yıkarak çözmeye çalışan anlayış bugünkü kuyrukları da ortadan kaldırmak için hekimleri ve sağlık çalışanlarını yemeden içmeden aralıksız çalışmaya zorlamaktadır Hastanelerimizde öğlen yemeğine ayrılan sürenin kaldırıldığına dair asılan ilanlar bu yaklaşımın bir göstergesidir ve bir an önce sona erdirilmelidir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bir insan olduğu ve insani ihtiyaçlarının olduğu unutulmamalıdır. Hekim Meclisi olarak 9 saatlik mesai uygulamasının sona erdirilmesini istiyoruz.
5- Yeni Antalya Devlet Hastanesi yapımı ile ilgili bugüne kadar bir aşama kaydedilmediği bilinmektedir. Bu konunun takipçisi olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr.Metehan Akbulut
Antalya Tabip Odası
Genel Sekreteri