0242 237 50 75

Sağlıkta Şiddete HAYIR!

images_WEBkepezdvlt

 

Değerli Meslektaşlarımız,

1 Mart 2022 tarihinde Kepez Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde hastasının fiziksel şiddetine uğrayan meslektaşımız Dr. Gaye Atak’a destek olmak ve “Artık Yeter. Sağlıkta Şiddet Sona Ersin” demek için 2 Mart 2022 Çarşamba günü saat 12:30’da Kepez Devlet Hastanesi önünde TTB Merkez Konseyi Üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Onur Naci Karahancı’nın katılımlarıyla basın açıklaması yapılmıştır. Açıklamada konuşan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Nursel Şahin,  “Çalışma koşullarımızda iyileştirme,  güvenli, sağlıklı çalışma alanları istiyoruz Meclisten geçen sağlıkta şiddet yasası etkisizdir ve taleplerimizi karşılamamaktadır. Her türlü şiddete maruz kalan meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini korumak amacıyla oluşturulacak yasanın tarafı olduğumuzu ve yasa yapım sürecinde taleplerimizin alınması gerektiğini açıkça belirtmekteyiz.” Dedi.

Açıklamaya meslek örgütleri, sendikalar ve meslektaşlarımız katıldı.

Saygılarımızla.

Antalya Tabip Odası

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

 BASIN METNİ

ARTIK YETER Sağlıkta şiddet sonaERSİN
ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZDA İYİLEŞTİRME, GÜVENLİ, SAĞLIKLI ÇALIŞMA ALANLARI İSTİYORUZ

Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor. Yetkililer ise sadece izlemekle yetiniyor. Ne şiddet dilinden , toplumu ayrıştıran dilden vazgeçiliyor, ne de caydırıcı etkin yasal düzenlemeler yapılıyor. Hekimler yalnız, desteksiz Dün Antalya Kepez Devlet hastanesi acil servisinde görevli meslektaşımız Dr Gaye Atak , sadece tedavi etmeye çalıştığı, bir hastasının fiziksel saldırısına uğramış. Darp edilmiştir .. Üzgünüz , öfkeliyiz

Sağlıkta şiddete karşı etkili yasa ve güvenli işyerleri istiyoruz!

Sağlıkta şiddet meselesinde tek suçlunun tetiği çeken, bıçağı sallayan katil olmadığını biliyoruz. Bu iklimi oluşturan bir sağlık ortamı var. Son dönemlerde sağlıkta şiddet yüzlerce kat arttı; biz sadece ölümleri konuşabiliyoruz. Her hastanede, pandemi dönemi de dahil yüzlerce arkadaşımız şiddet mağduru oldu. Bir toplumun kendi şifacılarına dönük saldırı eğilimi normal görülemez. Bu iklimden hekimleri ve sağlık emekçilerini ucuz iş gücü olarak görüp sömüren, emeğimizi değersizleştiren, hor gören iktidar zihniyeti ana sorumludur. Sağlıkta şiddete karşı önlem almayanlar, pandemi döneminde de gereken adımları atmıyor. Bunun karşısında tek bir gücümüz var; birlik olmak, ortak mücadele yürütmek, meslek örgütlerimize sahip çıkmak. Bu sayede hem sağlıkta şiddeti hem de pandemi sürecinde ölümleri durdurun dememiz mümkün olacak.” Şiddet ortamınına daha fazla canımızı feda etmemek için daha etkin bir sağlıkta şiddet yasasına ihtiyacımız olduğu, çıkarılan ciddiyetten uzak, dostlar alışverişte görsün tarzı kanunun bu şiddeti önlemediği, tam tersi şiddet uygulayanları cesaretlendirdiği aşikardır.Meclisten geçen sağlıkta şiddet yasası etkisizdir ve taleplerimizi karşılamamaktadır. Her türlü şiddete maruz kalan meslektaşlarımız ve tüm sağlık çalışanlarının can güvenliğini korumak amacıyla oluşturulacak yasanın tarafı olduğumuzu ve yasa yapım sürecinde taleplerimizin alınması gerektiğini açıkça belirtmekteyiz.

Yalnızca 2020 yılında, 12 bine yakın beyaz kod verilen sağlıkta şiddet olayı yaşanmıştır. Yaptığımız ankette hekimlerin %84’ü daha önce hasta veya yakını tarafından sözel ve fiziksel şiddete uğradığını belirtmiştir. Tüm bunlara rağmen hâlâ işyerlerimizde şiddetten koruyacak önlemler alınmazken, çıkarılan sağlıkta şiddet yasası algıyı yönetmeye çalışmak dışında bir işe yaramamıştır dedi.

Covid-19 sürecinde sağlık emekçilerine dönük daha da yoğunlaşan, kanıksanan ve meşrulaştırılan fiziksel, sözel ve psikolojik şiddete hep birlikte ve en gür sesimizle karşı çıktığımızı belirtiyoruz. Dr. Ersin Arslan şahsında kaybettiğimiz arkadaşlarımızı saygı ve minnetle andığımız bugünde iktidarı, sağlıkta şiddeti kışkırtacak, koruyacak söylem ve
politikalardan vazgeçmeye ve etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarmak için TTB’nin talep ve önerilerini dinlemeye davet ediyoruz.