0242 237 50 75

2021 Yılı Ücretleri

images_web_aidat

 

Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

Maliye Bakanlığı tarafından 28 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:521” ile yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak açıklanmıştır.

2021 YILI ÜCRETLENDİRMELERİ

– Özel Kurum Çalışanları İçin: 520,00 TL ( Özel Hastane, Muayenehane, İşyeri Hekimliği)

– Kamu Kurumu Çalışanları için: 325,00 TL 

Tıpta Uzmanlık Ana dal Asistanları için: 160 TL

– Oda Kayıt Ücreti: 90,00 TL

– Tabip Odası Kimlik Kartı: 70,00 TL

 

Web Sayfamızdan TC kimlik no ile borcunuzu sorgulayıp, ödemek için https://hekimlik.ttb.dr.tr/antalya/ tıklayınız

 

ANTALYA TABİP ODASI HESAP BİLGİLERİ

İŞBANKASI İBAN : TR 700006400000162050000287 

ALICI ADI: Antalya Tabip Odası

AÇIKLAMA: AD SOYAD YAZINIZ.