0242 237 50 75

2022 – 2023 Dönemi Çalışma Raporu

22-23 Ç.R

Değerli Meslektaşlarımız,

Antalya Tabip Odası’nın 2022 – 2023 dönemine ait etkinliklerini içeren Çalışma Raporu değerlendirmeniz için ekte sunulmuştur.

Antalya Tabip Odası Olağan Ara Genel Kurul’u çoğunluk aranarak 15 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 15.00da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonu’nda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 29 Nisan 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu

2022 – 2023 Çalışma Raporu için TIKLAYINIZ.