0242 237 50 75

2023 yılı Aidat ve Diğer Ücretler

2023 yılı Aidat ve Diğer Ücretler

 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca belirlenen Büyük Kongre kararlarımız ile Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca, üye aidatları, para cezaları ve belge ücretlerinin her yıl 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gereklidir.

2023 YILI ÜCRETLENDİRMELERİ

– Özel Kurum Çalışanları İçin: 1578TL ( Özel Hastane, Muayenehane, İşyeri Hekimliği)
– Kamu Kurumu Çalışanları için: 988 TL 
-Asistan Hekimler için: 486TL

– Oda Kayıt Ücreti: 274TL
– Tabip Odası Kimlik Kartı: 274TL

-Belge ücreti: 90TL

ONLİNE AİDAT ÖDEME İÇİN: https://hekimlik.ttb.dr.tr/antalya/

ANTALYA TABİP ODASI HESAP BİLGİLERİ

İŞBANKASI İBAN : TR 700006400000162050000287 

ALICI ADI: Antalya Tabip Odası

AÇIKLAMA: AD SOYAD YAZINIZ.