0242 237 50 75

İntern Toplantısı

images_webbb_inter

 

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntern doktorları ile TTB ve Tabip Odaları Tanıtım Toplantısı 22 Aralık 2021 ve 24 Aralık 2021 tarihlerinde yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay ile birlikte Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin’in katıldığı toplantıda TTB ve tabip odaları görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir? Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar? Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor?…. Vb. konularında bilgi aktarımı yapıldı.