0242 237 50 75

29. yılında Sivas katliamını unutmadık!

2temmuz-2022

2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Madımak Oteli’nde aralarında TTB üyesi şair Dr. Behçet Aysan’ın da bulunduğu 33 aydınımız ve 2 otel çalışanı yakılarak katledildi. Katliamın acısı hâlâ içimizde…

Kimsenin düşünceleri, inançları ve yaşam tarzları nedeniyle katledilmediği aydınlık bir Türkiye dileğiyle, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta kaybettiklerimizi bir kez daha saygı ve özlemle anıyoruz.

Aradan 29 yıl geçti; katliamı gerçekleştirenler, yönlendirenler ve engellemeyenlerden, failleri yakalamayanlardan, zaman aşımına izin vererek suçluları cezasız bırakanlardan hâlâ hesap sorulmadı. Ama biz unutmadık, unutmayacağız!

1993 yılındaki Sivas katliamı, geçmişten bu yana yapılan birçok gerici faşist katliam zincirinin bir halkasıdır. Bu katliam ve cinayetlerle, toplumun aydınlanma kanalları ile toplumsal muhalefetin önünün terörle kesilmesi amaçlanmıştır. Biliyoruz ki, din-mezhep, inanma inanmama ve etnik köken farklılıklarını körükleyerek halk arasında düşmanlık tohumları ekmek, sömürü ve baskı düzeninin sürekliliğini sağlamak için başvurulan daimî bir politikadır. Bu nedenle günümüz Türkiye’sinde aydınlanma, laiklik, eşitlik, demokrasi ve adalet mücadelesi her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.

Antalya Tabip Odası olarak, dinci gericiliğin, faşizmin ve ırkçılığın toplumumuzu sürüklediği nefret bataklığına saplanmamak için tüm halkımızı eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve laik bir ülke için mücadele etmeye çağırıyoruz.

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu