0242 237 50 75

3 Ağustos 2022 Çarşamba

3 Ağustos 2022 Çarşamba

Birlikte üretme, birlikte karar alma ve birlikte yönetme anlayışımızın gereği olarak her ayın ilk Çarşamba günü yaptığımız yönetim kurulu toplantılarını bütün meslektaşlarımızın katılımına açık gerçekleştiriyoruz.

Bütün meslektaşlarımızın katılımına açık olarak 3 Ağustos 2022 Çarşamba saat:18.30‘da Antalya Tabip Odası’nda aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır.

Gündemler:
1–2022 Temmuz ayı Antalya Tabip Odası çalışmalarının değerlendirilmesi
2–2022 Ağustos ayı içerisinde yapılacak Antalya Tabip Odası çalışmalarının planlanması
3- 14 Ağustos 2022 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı Gündemleri: Türkiye sağlık ortamının acil sorunlarına yönelik pratik çalışmalar ve öneriler, COVID-19 salgınına yönelik genel değerlendirme, Örgütlenme çalışmaları- Prof. Dr. Nursel Şahin (TTB Merkez Konsey Üyesi)
4- Dilek ve temenniler

Meslektaşlarımızı birlikte üretmeye, birlikte karar almaya ve birlikte yönetmeye davet ediyoruz.
Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu