0242 237 50 75

4. Hekim Meclisi Kararları

images_hekimmeclisi_hekimmeclisi

17 Şubat 2001 tarihinde yapılan 4. Antalya Hekim

17 Şubat 2001 tarihinde yapılan 4. Antalya Hekim Meclisi toplantısında alınan kararlar

BASINA VE KAMUOYUNA

17 Şubat 2001 tarihinde yapılan 4. Antalya Hekim Meclisi toplantısında; alınan kararlar aşağıdadır:

1-Antalya Hekim Meclisi; Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının önüne ekonomik anlamda tek kurtuluş yolu olarak konan Döner Sermaye Sistemine yarattığı ve yaratacağı olumsuzlukları gözönüne alarak özünde karşıdır. Ne hekimlere ne sağlık çalışanlarına ne de halka yararlı olmadığını , varolan eşitsizlikleri daha da arttıracağını ortaya koyar. Bu anlamda Antalya Tabip odası yönetim kurulunu Merkez Konseyi düzeyinde ilgili yasaya yönelik gerekli girişimleri yapma konusunda göreve çağırır.

2-Bugünkü mevcut durum hekimlerin % 10 zam aldığıdır. Bunun karşılığındaki çözüm Döner Sermaye Sistemi değildir. Hükümet TTB’ nin hazırladığı yasa tasarısını dikkate almak zorundadır. Bu anlamda sağlık hizmetinin kalitesini yükselten maaşa ve emekliliğe yansıyan bu tasarı ve hedeflediği tam süre uygulaması hayata geçirilmelidir. Hekim meclisi hükümeti elinde bulundurduğu yetki yasasını bu doğrultuda hekimler ve sağlık çalışanları lehine kullanmaya çağırır. Haklı taleplerimizin sonuna kadar arkasında durduğumuzu ifade ederek, konunun muhatabı olan Bakanlar Kurulu üyelerine yönelik yapılacak olan her türlü girişimin hekimlerin yoğun katılımıyla oluşması için Yönetim Kurulunu göreve çağırır ve destekler.

3-Antalya Hekim Meclisi 14 Mart Tıp Bayramını hekimlerin haklı taleplerini ortaya koyduğu, kendi sorunlarına, sağlık alanındaki sorunlara çözüm ürettiği bir gün olarak kabul eder. 14 Mart günü yapılacak olan çelenk koyma törenine tüm hekimleri önlükleriyle kendilerini ve haklarını ifade etmek için katılmaya çağırır. Hekimlerin bu anlamda 14 Mart ve ötesinde tüm yıl boyunca kendi sorunlarını her yönüyle sahiplenmeleri gerektiğini hatırlatır.

4-14 Mart 2001 tarihinden itibaren, işyeri hekimliği atama yönergesi doğrultusunda hazırlanan atama listesinin uygulamaya geçirilmesini benimser ve yönetim kurulunu bu anlamda destekler.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla,

Dr. Naci İŞOĞLU
Antalya Tabip Odası
Başkanı