0242 237 50 75

Yeni KHK ile İlgili Basın Bildirimiz

Yeni KHK ile İlgili Basın Bildirimiz
677-678 no’lu Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen meslektaşlarımızla
 Değerli Meslektaşımız,
 
         677-678 no’lu Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen meslektaşlarımızla ilgili basın bildirimizi aşağıda bilgilerinize sunarız.
          Saygılarımızla,
        
   
                                                        24.11.2016
 BASIN BİLDİRİSİ
  
          22 Kasım 2016 günü OHAL kapsamında 677 ve 678 no’lu Kanun Hükmünde Kararname ile tüm yurtta Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerden çok sayıda meslektaşımız görevlerinden ihraç edilmişlerdir.  Bunlardan beşi üyemiz olmak üzere toplamda on hekim, ilimiz sınırları içindedir.
         Kamu görevinden alınan odamız üyesi iki hekim, 2016 oda seçimlerinde Antalya’dan Merkez Konsey Delegesi olarak seçilmişlerdi. Yine odamızdan iki hekim şu anda Türk Tabipleri
Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesidir. 
        Görevden almalar, evrensel  hukukun uyulması zorunlu kurallarından; kişilere  hangi fiil ile suçlandığı bildirilmeden, ifade ve savunmaları alınmadan, cezalandırmaya konu somut kanıtların ne olduğu ortaya konmadan,  mahkeme kararı olmadan ve gerekçeli karar açıklanmadan yapılmaktadır.
        Meslektaşlarımızın, siyasi görüşleri veya inançları ne olursa olsun ve bu görüşlerini ne şekilde ifade ederlerse etsinler, hukuka uygunsuz şekilde  meslekten ihraç edilmeleri; hastalarını, çalışma arkadaşlarını, öğrencilerini ve ailelerini derinden etkileyecek büyük, onarılamaz ve ağır bir cezadır.
         Büyük bir KHK mağdurları oluşturarak, toplumsal barışı daha da bozacak, vicdanlardaki adalet ve hukuk duygusunu temelli zedeleyecek bu tür uygulamalardan dönülmesi, evrensel
hukuk kurallarının temel alınması ve yapılan işlemlerin geri alınması en büyük dileğimizdir.  
 
Kamuoyuna saygı ile duyururuz.
 
Antalya Tabip Odası