0242 237 50 75

7 Kent, 7 Matine

images_duyuru_calisyat

Antalya Tabip Odası adına Dr.Oya Özgür’ün katıldığı TTB Kültür Sanat Kolu

 

Antalya Tabip Odası adına Dr.Oya Özgür’ün katıldığı TTB Kültür Sanat Kolu, Ankara Tabip Odası’nda bir çalıştay düzenledi.

TTB Kültür Sanat Kolu 21 Ekim 2018 Çalıştay Raporu:

TTB Kültür Sanat Kolu 21 Ekim 2018 tarihinde Ankara, İstanbul, Adana, Edirne, Antalya, Samsun, Bursa, Gaziantep Tabip Odaları Kültür Sanat Komisyonu temsilcilerinin katılımı ile Ankara Tabip Odası’nda bir çalıştay düzenledi.

Çalıştayda gündem;
1. TTB Edebiyat Matineleri’nin amacı ve bugüne dek gerçekleştirilen etkinliklerin özetlenmesi
2. TTB Kültür Sanat Kolu Edebiyat Matineleri’nin 3. dönemde de devamının karar bağlanması, 7 Bölge 7 Matine başlığı altında matinelerin Ekim 2019’a kadar yapılması planlanan tabip odalarının aylara göre belirlenmesi
3. TTB Kültür Sanat Kolu Edebiyat Matineleri’nin Yürütme ve Danışma Kurulu’nun belirlenmesi
4. Dilek, temenni ve katkılar, şeklinde belirlendi.

TTB Edebiyat Matineleri (7 Kent, 7 Matine)

Amaç:
✓ Edebiyat alanında yazarların, eleştirmenlerin, yayın yönetmenlerinin hekimlerle buluşabildiği, yapıtlar ve edebiyat üzerine düşüncelerin tartışılabildiği özgür bir forum oluşturmak.
✓ Hekimlerle edebiyatçılar arasında kültürel bir köprü oluşturmak.
✓ Hekimlerin bulunduğu platformlarda Türkiye ve Dünya edebiyatını tanıtmak.
✓ Sivil toplum faaliyetlerinin kültür yoluyla da etkinleştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışan
kuruluşlara destek vermek.
✓ Farklı kentlerdeki hekimler arası iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek.
✓ Edebiyatın gücüyle hekimler arası farklılıklardan doğan zenginliği ortaya çıkarmak ve birlikte çalışma idealine dönüştürmek.

Etkinliğin Niteliği:

Ayda 1, tercihen ayın 3. ya da 4. haftasonu, cumartesi ya da pazar günü konuk olarak davet edilecek bir yazarla söyleşi, imza günü.
(Ekim 2018-Ekim 2019)

Çalışma Konu ve Biçimleri:
✓ Etkinliğin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için davet edilecek yazarlar ve yapıtları hakkında araştırmalar yapmak.
✓ Etkinliğin gerçekleştirilmesi için davet edilecek yazarları tespit etmek ve çağırmak.
✓ Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek.
✓ Amacın gerçekleştirilmesi için uygun söyleşi ortamını sağlamak.
✓ Amacı gerçekleştirmek üzere, derneklerden ve mesleki kuruluşlardan destek almak.

21 Ekim 2018’de yapılan Çalıştay sonunda, Edebiyat Matinesi düzenlenmesi planlanan iller:
✓ Aralık 2018 İstanbul Tabip Odası
✓ Şubat 2019 İzmir Tabip Odası
✓ Nisan 2019 Antalya Tabip Odası
✓ Mayıs 2019 Samsun Tabip Odası
✓ Haziran 2019 Isparta-Burdur Tabip Odası
✓ Ağustos 2019 Hatay Tabip Odası ( Füsun Sayek Anma Günleri kapsamında )
✓ Eylül 2019 Gaziantep Tabip Odası
✓ Ekim 2019 Diyarbakır Tabip Odası

Davet edilecek edebiyatçılar ilgili tabip odalarınca ve danışma kurulu desteği ile belirlenecektir.

TTB Edebiyat Matineleri

Yürütme Kurulu;
Dr. Ali İhsan Ökten – Adana Tabip Odası
Dr. Emel Bayrak – Ankara Tabip Odası

Etkinlik Danışma ve Koordinasyon Kurulu:
Dr.Ali Özyurt ( İstanbul TO )
Dr.Ayşegül Tözeren ( İstanbul TO )
Dr.Güzide Elitez ( Bursa TO )
Dr.Gönül Malat ( Bursa TO )
Dr.Serdar Koç ( Ankara TO )
Dr. Çetin Atasoy (TTB Merkez Konsey Üyesi )