0242 237 50 75

8 Şubat G(ö)REV Eylemi Bilgilendirme Notları

8 Şubat G(ö)REV Eylemi Bilgilendirme Notları

 

Meslektaşlarımıza, 8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notları;

Hekimlerimiz tarafından 8 Şubat tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilecek olan toplu hak arayışını, hukuki ve meşru kılan bir diğer önemli unsur ise; bu çabanın, kimi hekimler tarafından kendiliğinden bir keyfiyetle değil; meslek örgütünün kararı ve aleni çağrısı üzerine gerçekleştiriliyor oluşudur. Unutulmamalıdır ki, şimdi hekimlere, sosyal ve mali haklarını savunma çağrısında bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB); bir anayasal kuruluş ve bir kamu tüzel kişidir ve bu nedenle tasarrufları da; gerek Anayasa’nın 135’inci maddesi, gerekse 6023 Sayılı TTB Kanunu hükümleri ile doğrudan birer kamusal tasarruf olarak kabul görmektedir.

8 Şubat G(ö)REV Eylemine Dair Bilgilendirme Notları için tıklayınız

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=7e94ec0e-8691-11ec-bfc3-c3e948a9785f

 

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=d3f39722-8691-11ec-bfc3-c3e948a9785f

 

Antalya Tabip Odası