0242 237 50 75

İntörn Hekimler Toplantısı

intern 27 04 23

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İntern doktorları ile TTB ve Tabip Odaları Tanıtım Toplantısı 27 Nisan 2023 tarihlerinde yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Türkay ile birlikte Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Cumhur İzgi’ninde katıldığı toplantıda TTB ve tabip odaları görevleri, yetkileri, sorumlulukları nelerdir? Sağlık politikaları alanında neler yapıyorlar? Hekimlerin özlük hakları konusundaki talepleri nasıl bir mücadele hattı izleniyor?…. Vb. konularında bilgi aktarımı yapıldı.