0242 237 50 75

Aile Hekimliği Durum Değerlendirmesi

images_ah_degerlendirme

 

Sevgili aile hekimi meslektaşlarımız;
 
Olağanüstü bir sağlık ortamı, bir virus salgınıyla karşı karşıyayız. Önlemlerimizi de buna göre almalıyız.
Öncelikle kendimizi, ailemizi ve ekip arkadaşlarımızı korumalıyız.
Unutmayalım yaşadığımız süreçte her birimiz diğerimiz için çok değerliyiz.
Ülkemizde ve bir çok ülkede covid-19 + sağlık çalışanı sayısı çok fazla ve ne yazık ki her geçen gün de hekim ve sağlık çalışanı ölümleri olmakta. Mücadelede başarı için en üst düzeyde özenli ve tedbirli davranmak zorundayız.
Bununla ilgili sizlere idari tedbirlerin dışında, ASM lerde uygulayabileceğiniz birkaç öneride bulunmak istiyoruz.
 
Antalya Tabip Odası olarak Aile Sağlığı Merkezlerinin kişisel koruyucu ekipman (KKE) ihtiyacı, salgına karşı hazırlığı ve mevcut durumunu sorguladığımız anketimizi sonuçlandırdık.
Değerlendirmemiz sonucu ASM lerde önemli ölçüde malzeme eksikliği olduğunu gördük.
Maske, gözlük/siperlik, eldiven, koruyucu giysi, gibi kke eksiklikleri ile salgın karşısında fiziki şartlarının yetersizliği öne çıkan sorunlardı.Bugüne geldiğimizde siperlik ve gözlük eksikliklerinin önemli ölçüde giderildiğini söyleyebiliriz.Bu eksiklikleri gidermek adına odamızın çağrısıyla yapılan malzeme bağışlarını da geçen haftadan itibaren sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. 
 
Anket sonucu ;
 
         97 ASM’den sadece
         20’sinde izolasyon odası olduğunu              
          45 ‘inde triaj yapıldığını
         44 ‘ünün  algoritmayı uyguladığını,
         40’ının kılavuzu okuduğunu öğrendik.
 
• Öncelikle tüm personel güncel COVİD-19 salgın kılavuzunu okumalı ve buradaki algoritmaya göre hareket etmeli
• Başvuran tüm hastalara TRİAJ uygulamalıyız. TRİAJ sırasında ortak bir dil belirlemeliyiz. TRİAJ yapan personelin, mutlaka KKE kullanmasını sağlamalıyız (Fiziki şartları uygun olmayan ASMlerde TRİAJı dışarda yapmalıyız.)
ATEŞ, ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI nı mutlaka sorgulamalı,
ASM ye girmesini gerektiren durumu varsa maskeli olarak, ateşini ölçüp dezenfekte ederek almalıyız.
 
• Kurum içine hastaları mesafeyı koruyarak tek tek almalı, ASM içindeki hasta sayısına dikkat etmeliyiz.
 
• Solunum yollarını tutan salgın hastalıklarda DSÖ nün tavsiyesiyle çok gerekmedikçe rutin orofarenks ve solunum sistemi muayenesi yapmayabiliriz.
Muayene zorunlu ise İZOLASYON odasında, koruyucu gözlük, siperlik eşliğinde yapmalıyız. İzolasyon odası yoksa dış kapıya en yakın odayı izolasyon odası yapabiliriz (bu odayı her muayene sonrası dezenfekte etmeliyiz).
 
• ÜSYE şikayetleri olan hastalarda kesin ayırıcı tanı yapılamayacağından, gerekli bilgilendirmeleri yaparak genel durumları iyi olduğu sürece evlerinde kalmalarını sağlayabiliriz.
 
• Normal şartlarda yürütülen acil olmayan rutin laboratuvar hizmetlerine mümkünse ara verebiliriz.
 
• Acil olmayan poliklinik hizmetlerini mümkünse randevu sistemi aracılığıyla olmalı ve randevu sayısını tedbirleri ihlal etmeyecek şekilde düzenlemeli, evde yapılabilecek pansuman işlerini ertelemeyi, parenteral reçete yerine oral reçete yazmayı tercih edebilirsiniz.
 
• Gebe izlem, bebek izlem ve bağışıklama gibi koruyucu sağlık hizmetleri telefonla randevu ile belirli günlerde yapmalı ve bu hizmetler sırasında acil olmayan poliklinik hastalarını kabul etmeyebiliriz.
 
• KKE’ların kullanımında dikkat edilmesi gereken hususları gözden geçirmeli ve tüm personeli bu konuda bilgilendirmeli, kullanım sonrası imha tedbirlerini almalıyız. Eksikliklerin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü nün 10.03.2020 tarih ve 13588366-149-E.258 sayılı malzeme talebi konulu yazısı gereği  yazılı olarak ilçe sağlık müdürlüklerinden mutlaka istemeliyiz.
 
• Bu sürecin uzun olacağı, aksaklıkların günler içinde ortaya çıkacağı ve çözümlerin ancak ortak akıl ve ekip ruhu ile çözülebileceği unutmamalıyız. Bu nedenle birbirimizi koruyan, destekleyen, motivasyonu arttıran yöntemleri de geliştirmeliyiz.
Sabah mümkünse mesaiden önce bir arada güne hazırlık yapmalı, gün boyu en az 2-3 defa 15 dk lık ara vererek dezenfeksiyon ve havalandırma yapmalıyız.
TRİAJ için günlük çizelgelerle dönüşümlü bir yöntem belirleyebilirsiniz.
Bu uzun süreçte yılgınlık yaşayan, umutsuzluğa kapılan, kaygısı artan arkadaşlarımıza ekip olarak destek olmalıyız.
 
• Gün sonu değerlendirmesi ile (PANDEMİ Günlüğü) gün içi sorunlar, eksiklikler, çalışanların duygu durumları,bu günlüğe yazabilir, eksiklikleri, aksaklıkları ve idareden talep edilecekleri belirleyebilirsiniz.
 
Yukarıda belirtilen önemli konuları uygulamakta azami özeni ve dikkati göstereceğiniz inancıyla salgınla mücadelede de her zamanki gibi yanınızda olduğumuzu hatırlatarak hepinize kolaylıklar dileriz.
 
ANTALYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU