0242 237 50 75

Aidat Alacakları

Aidat Alacakları

 

27.08.2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile  7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile ilgili başvuru bildirim ve beyan süreleri ile bunlara ilişkin ilk taksitin ödeme süresi birer ay uzatılmıştır.

Bu nedenle 7326 sayılı Yasadan yararlanılabilmesi için son başvuru süresinin 30 Eylül 2021, ilk taksitin son ödeme süresinin ise 31 Ekim 2021 tarihi olduğunu bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Antalya Tabip Odası