0242 237 50 75

Aidat borçları

aidat-borclariniz

Değerli meslektaşımız
Aidat borcunuz olup olmadığını https://hekimlik.ttb.dr.tr/antalya/  linkinde kontrol ederek ödeme yapabilirsiniz.

Aidat borcu nedeniyle yasal takibata uğramak istemeyen meslektaşlarımızın ödeme yapmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatırız.

Banka ile ödeme için;
Türkiye İş Bankası
Hesap Adı: Antalya Tabip Odası
Hesap Numarası: TR 7000 0640 0000 1620 5000 0287

Not: Bankadan yapılan ödemelerde ad ve soyadı bilgilerinizi not kısmına yazmayı unutmayınız.
İletişim: 0 533 547 71 54 – 0 242 237 50 75

8 Haziran 2022 tarihli ilk duyurumuz

Değerli Meslektaşımız

Bilindiği üzere; 6023 sayılı kanun uyarınca Türkiye’deki bütün tabip odalarının faaliyetleri ve verdikleri hizmetler için üyelerden alınan aidatlar her yıl TTB tarafından belirlenmektedir. TTB ve tabip odalarının tüm etkinlikleri için temel gelir kaynağı da söz konusu aidatlardır.

Yasal olarak TTB ve tabip odalarının kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü kabul edilmeleri nedeniyle aidatlar kamu alacağı niteliğinde olup, tabip odaları da aidatların tahsili ile yükümlü kılınmışlardır. Aidat borçlarının kamu alacağı kabul edilmesi de geçmiş yıllara ait aidat borçları için yasa ile tespit edilmiş oranda faiz hesaplanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk hiçbir meslek örgütü için faiz almamak, ıskonto yapmak, aidat borcunu affetmek, verilen hizmetler için belirlenmiş ücretleri almamak gibi bir yetkiye olanak tanımamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; hem daha çok faiz yüküyle hem de herhangi bir yasal süreçle karşılaşmamanız amacıyla birikmiş aidat borcunuzun en kısa sürede ödenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Bizler de hiçbir Meslektaşımıza aidat borcu nedeniyle yasal işleme başlamak zorunda kalmayı istememekteyiz.

Göstermiş olduğunuz hassasiyete teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
Saygılarımızla.

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu

Ödeme Bilgileri:
Aidat borcunuz olup olmadığını https://hekimlik.ttb.dr.tr/antalya/  linkinde kontrol ederek ödeme yapabilirsiniz.
Banka ile ödeme için;
Türkiye İş Bankası
Hesap Adı: Antalya Tabip Odası
Hesap Numarası: TR 7000 0640 0000 1620 5000 0287
Not: Bankadan yapılan ödemelerde ad ve soyadı bilgilerinizi not kısmına yazmayı unutmayınız.
İletişim: 0 533 547 71 54 – 0 242 237 50 75