0242 237 50 75

Aile Hekimleri ve diğer birinci

Aile Hekimleri ve diğer birinci

Haksız ve hukuksuz fazla çalışmaya

Değerli meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı, ASM ve TSM çalışanlarına Cumartesi günleri fazla çalışma dayatma ısrarını sürdürüyor.

Ancak Aile Hekimleri ve diğer birinci basamak çalışanları çoğunlukla bu dayatmalara karşı 3 ve 10 Ocak Cumartesi günleri ASM lerini açmayarak nöbetlere gitmemiştir.

Haksız ve hukuksuz fazla çalışmaya dayanak olan yasa ve genelge TTB tarafından yargıya taşınmıştır.

Hak kayıplarına karşı mücadele eden birinci basamak çalışanlarına,baskı kurmaya,soruşturma açmaya,ceza vermeye hazırlanan sağlık idarecilerine çabalarının işe yaramayacağını,benzer baskılarla karşılaşan,disiplin cezası verilen çalışanların itirazlarının yargı tarafından hak arama özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilerek bozulduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Hastanelerde acil nöbet uygulaması,Aile hekimlerinin ve diğer sağlık çalışanlarının haklı mücadelesiyle uygulanamamış,Cumartesi günleri fazladan çalışamaya, diğer günlerde fazla ve esnek çalışmaya kapı aralayan anlayışa karşı çalışanların kararlı mücadelesi sayesinde hayata geçmeyeceği son iki haftada gösterilmiştir.

ASM ve TSM çalışanlarının hak kayıpları için sürdürdükleri kararlı mücadelelerini destekliyor,başarılı olacağını biliyoruz.
Saygılarımızla