0242 237 50 75

Aile hekimleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Aile hekimleri Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

TTB’nin kazandığı dava üzerine, 23 Mayıs 2015
Değerli meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği, 21.07.2010 tarihinde çıkarılan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Tebliğin bazı hükümlerinin iptali için dava açmıştı.

Danıştay 15. Dairesinde görülen davada aile hekimlerinin primlerinin tamamını kendilerinin ödeyeceğine ilişkin bölüm hukuka aykırı bulunarak iptal edildi. Kararda özetle; daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlara atıfla aile hekimlerinin “diğer kamu görevlileri” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu kapsamda sigorta primlerinin tamamının kendileri tarafından ödenmesine ilişkin düzenlemenin hukuka aykırı olduğu belirtilmiştir.

Kararda ayrıca kamu görevlisi olarak çalışırken aile hekimliğine geçen ya da kamu personeli olmaksızın doğrudan aile hekimliği sözleşmesi imzalayan aile hekimleri arasında sigorta primleri açısından bir ayrıma gidilemeyeceğini bunun hakkaniyet ve eşitlik ilkesine aykırı olacağı belirtilmiştir. Mahkeme Aile hekimlerinin primlerinin yarısının kendileri diğer yarısının ise sözleşme ilişkisi ile bağlı olduğu kurum tarafından ödenmesi gerektiği sonucuna varmıştır.

TTB’nin kazandığı dava üzerine,23 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan düzenleme gereği, Aile Hekimleri bundan sonra hem sigorta primlerinin yarısını, hem de önceden ödedikleri primleri geri alabilecekler.
Saygılarımızla

Haberin devamı için bu linki tıklayınız