0242 237 50 75

Ambulans Ücretleri

images_icon_ambulans-tesbit22

27.04.2022 Çarşamba saat:14.30’da Bölge Eğitim Araştırma Simülasyon Merkezinde Antalya İli Ambulans Ücretleri Fiyat Belirleme Komisyonu toplandı.

Ambulans ücretlerini belirlemek üzere yapılan Ambulans Ücretleri Fiyat Belirleme Komisyonu Toplantısına Antalya Tabip Odası adına Dr. Metehan Akbulut katıldı.

07.12.2006 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete Sayısı: 26369 Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği
MADDE 28 – (1) Ambulans hizmetlerinden alınacak ücretler; il sağlık müdürü ya da görevlendireceği bir yardımcısının başkanlığında; il emniyet müdürlüğü, sanayi ve ticaret il müdürlüğü, belediye başkanlığı, tabip odası, ambulans servisleri ile ambulans hizmeti veren kişi veya kuruluşların bir temsilcisi ile acil sağlık hizmetlerini yürütmekle görevli şube müdüründen oluşan bir komisyonca; maliyet, fiyat endeksleri, yerel koşullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak asgari ve azami ücretler olarak tespit edilir. Ücret tespit edilirken, şehir içi ve şehir dışı ambulans ücretleri, açılış ücreti ve mesafeler dikkate alınarak ambulansın sınıfına göre ayrı ayrı belirlenir.