0242 237 50 75

Antalya Lisesi – Basın Açıklaması

ant.lisebas

Antalya Lisesi’nin binalarından birinin Olgunlaşma Enstitüsü’ne tahsis edilmesi ile ilgili 24 Haziran 2022 saat:11.00’da Antalya Lisesi’nde basın açıklaması yapıldı.

Olgunlaşma Enstitüsünün talebi ile Sanat Merkezi yapılmak üzere Antalya Lisesi’nin elinden alınarak kullanılmak için talep edilmektedir. Tarihi büyük bina öğrenciler, personeller, öğretmenler tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu yüzden Antalya Lisesi’nin hiçbir binasının başka bir kişi ya da kurumlara tahsis edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Basın açıklamasına sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, sendikalar ve dernekler katıldı.

Antalya Tabip Odası adına da Yönetim Kurulu üyesi Dr. Figen Yıldırım katılmıştır.