0242 237 50 75

Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Tablolar

Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Tablolar

Antalya Tabip Odası 01.04.2016-31.03.2017 Tarihleri Arası Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Tablolar

Antalya Tabip Odası 01.04.2016-31.03.2017 Tarihleri Arası Denetleme Kurulu Raporu ve Mali Tablolar

Sunu111        

                   TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

             ANTALYA TABİP ODASI

         Denetleme Kurulu Raporu

           ( 01.04.2016-31.03.2017)

  

     Denetleme Kurulu Dr. Mustafa MELİKOĞLU, Dr. Mustafa TEMİMHAN ve Dr. Neval BAYIR ÇELİK‘in

katılımlarıyla 12.04.2017 tarihinde Antalya Tabip Odası binasında toplandı.

 

     Denetleme kurulu 01.04.2016 – 31.03.2017 tarihli bilanço, gelir-gider cetveli ve Antalya Tabip Odasına ait tüm yazılı

evrak ve defterleri inceleyerek aşağıdaki raporu düzenlemiştir.

 

İDARİ VE DENETİM

 

TTB Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu’nun

 

Bu süre içinde 37 kez toplandığı,

 

Toplantıların yeterli üye katılımı ile yapıldığı,

 

Karar defterinin düzenli olarak tutulduğu, kararların toplantıya katılanların çoğunluğu ile alındığı görüldü.

 

Onur Kurulu Karar defterinin düzenli olarak tutulduğu, kararların toplantıya katılanların çoğunluğu ile alındığı görüldü.

 

MALİ DENETİM 

 

Tabip Odasına ait mali yazılı evraklar incelendi. Defterlerin düzenli ve yürürlükteki muhasebe kurallarına

uygun olarak tutulduğu görüldü.  

 

01.04.2016 – 31.03.2017 tarihli bilanço incelendi. Bilançonun ve gelir- gider tablosundaki açıklamaların

yeterli olduğu görüldü. Banka hareketleri, gelir

 

makbuzları, ve gider belgeleri kontrolünde herhangi bir aksaklık ve eksiklik olmadığı, kayıtların düzenli

olarak ve zamanında tutulduğu saptandı.

 

Genel Kurulun bilgilerine sunarız.

 

Dr. Mustafa MELİKOĞLU       Dr. Mustafa TEMİMHAN   Dr. Neval B. ÇELİK

 

 

 

ANTALYA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI 01.04.2016-31.03.2017 TARİHLERİ ARASI BİLANÇOSU

    
    
    
 
AKTİF ( VARLIKLAR )PASİF(KAYNAKLAR)
Cari DönemCari Dönem
I- DÖNEN VARLIKLAR308.730,24I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR700,25
A-HAZIR DEĞERLER275.355,33 I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR700,25
   1-KASA2.102,42   1-HESAPLANAN KDV700,25
   3-BANKALAR273.252,91III- ÖZ KAYNAKLAR396.052,10
C-TİCARİ ALACAKLAR33.374,91 A-ÖDENMİŞ SERMAYE376.075,02
   1-ALICILAR33.374,91   1-SERMAYE376.075,02
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR0,00 D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI84.683,72
   5-İŞ AVANSLARI0,00   1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI84.683,72
   6-PERSONEL AVANSLARI0,00 F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)-64.706,64
II- DURAN VARLIKLAR88.022,11   1-DÖNEM NET KARI0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR88.022,11   2-DÖNEM NET ZARARI (-)64.706,64
   5-TAŞITLAR34.974,49
   6-DEMİRBAŞLAR61.471,20
   8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)8.423,58
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI396.752,35PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI396.752,35

 

              TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI

                                   01/04/2016-31/03/2017 TARİHLİ GELİR CETVELİ

Hesap adı Borç Alacak
DÖNEM BAŞI KASA 2.896,59 TL
DÖNEM BAŞI BANKA 301.390,36 TL
GERİ DÖNEN ALICILAR 62.754,77 TL
G. DÖNEM TAŞITLAR 34.974,49 TL
G. DÖNEM DEMİRBAŞLAR 61.471,20 TL
FAİZ GELİRLERİ18.985,52 TL
FAALİYET GELİRLERİ 452.656,84 TL
HESAPLANAN K.D.V700,25 TL
G. DÖNEM AVANSLAR7.235,59 TL
NAKİT SATIŞLAR80.564,37 TL
AİDAT69.354,37 TL
protokol defteri6.490,00 TL
kimlik 2.110,00 TL
Eğitim Geliri 40,00 TL
üye kayıt ücreti1.990,00 TL
diğer defterler580,00 TL
KREDİ KARTI İLE SATIŞLAR298.943,35 TL
aidat gelirleri291.733,35 TL
protokol defteri2.910,00 TL
kimlik geliri1.440,00 TL
üye kayıt ücreti2.415,00 TL
diğer defterler445,00 TL
BANKA İLE SATIŞLAR73.149,12 TL
aidat gelirleri71.919,12 TL
protokol defteri735,00 TL
kimlik120,00 TL
oda kayıt ücreti 250,00 TL
diğer defterler125,00 TL
GENEL TOPLAM943.065,61 TL
     

 

             TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI
                               01/04/2016-31/03/2017 TARİHLİ GİDER CETVELİ
Hesap adıTL borç TL Alacak
DÖNEM SONU KASA2.102,42 TL
DÖNEM SONU BANKA273.252,91 TL
KREDİ KARTINDAN ALICILAR33.374,91 TL
TAŞITLAR 34.974,49 TL
DEMİRBAŞLAR61.471,20 TL
FAALİYET GİDERLERİ 536.349,00 TL
ÖDENEN K.D.V. 1.540,68 TL
TTB GİDERLERİ115.509,45 TL
TTB AİDAT GİDERLERİ100.063,78 TL
TTB KİMLİK GİDERLERİ1.792,00 TL
Soruşturma Giderleri 795,00 TL
P.Hekimlik Kongre Giderleri1.832,00 TL
TTB Toplantı Giderleri 10.526,67 TL
TTB Çeşitli Giderler500,00 TL
BÜRO GİDERLERİ46.099,52 TL
elektrik ve su giderleri3.412,13 TL
telefon giderleri7.876,40 TL
elektrik malzm .gid.1.899,37 TL
temizlik giderleri1.842,25 TL
gıda giderleri8.587,94 TL
mutfak giderleri8.657,26 TL
bakım ve onarım
bina bakım 6.376,00 TL
bilgisayar bakım5.159,76 TL
diğer bakım giderleri2.288,41 TL
posta giderleri1.221,60 TL1.221,60 TL
kargo ve kurye giderleri1.146,92 TL1.146,92 TL
kırtasiye giderleri1.310,64 TL1.310,64 TL
büro ulaşım giderleri1.708,50 TL
taksi giderleri26,00 TL
yakıt giderleri1.682,50 TL
abonelik giderleri2.159,89 TL2.159,89 TL
alınan yayın giderleri1.397,00 TL1.397,00 TL
büro – araç sigorta ve kasko giderleri2.715,95 TL2.715,95 TL
telefon mesaj giderleri6.934,00 TL6.934,00 TL
çeşitli giderler970,06 TL970,06 TL
banka havale&komisyon& vergi giderleri2.773,20 TL2.773,20 TL
bilgisayar parça ve malzeme giderleri29,75 TL29,75 TL
HUKUK GİDERLERİ 19.150,27 TL
AVUKATLIK GİDERLERİ15.697,03 TL
dava giderleri3.453,25 TL
muhasebe giderleri6.027,56 TL
mali müşavir ücreti4.757,06 TL
Muhasebe Programları 320,00 TL
M.Müşavir Defter tasdik 950,00 TL
ETKİNLİK GİDERLERİ87.563,75 TL
14 MART GİDERLERİ41.258,11 TL
genel kurul ve seçim giderleri24.017,74 TL
Çeşitli Top.Panel Etkinlik Giderleri4.169,30 TL
öğrenci top. Giderleri4.560,60 TL
halk müziği top. Giderleri 11.953,70 TL
futbol turnuvası 1.604,30 TL
MATBUAT GİDERLERİ45.727,36 TL
bülten giderleri22.473,10 TL
takvim giderleri 9.322,00 TL
çeşitli basılan yayınlar, afiş vb. 13.932,26 TL
temsil giderleri3.745,00 TL
çiçek-çelenk ve verilen ilanlar 3.745,00 TL
oda araç giderleri 1.217,36 TL
oda araç çeşitli giderler1.217,36 TL
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ133.698,55 TL
personel maaşları95.848,41 TL
kıdem ve ihbar tazminatı 26.750,14 TL
personel yemek giderleri11.100,00 TL
VERGİ RESİM VE HARÇLAR55.242,07 TL
ssk giderleri34.215,59 TL
stopaj giderleri19.835,98 TL
emlak vergisi418,00 TL
motorlu taşıt vergisi772,50 TL
GENEL TOPLAM943.065,61 TL

 

                            TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI

                                  01/04/2017-31/03/2018 TARİHLİ TAHMİNİ GELİR CETVELİ
Hesap adıBorç Alacak
DÖNEM BAŞI KASA 3.186,25 TL
DÖNEM BAŞI BANKA 331.529,40 TL
GERİ DÖNEN ALICILAR 69.030,25 TL
G. DÖNEM TAŞITLAR 38.471,94 TL
G. DÖNEM DEMİRBAŞLAR 67.618,32 TL
FAİZ GELİRLERİ20.884,07 TL
FAALİYET GELİRLERİ 497.922,52 TL
HESAPLANAN K.D.V770,28 TL
G. DÖNEM AVANSLAR7.959,15 TL
NAKİT SATIŞLAR88.620,81 TL
AİDAT76.289,81 TL
protokol defteri7.139,00 TL
kimlik 2.321,00 TL
Eğitim Geliri 44,00 TL
üye kayıt ücreti2.189,00 TL
diğer defterler638,00 TL
KREDİ KARTI İLE SATIŞLAR328.837,69 TL
aidat gelirleri320.906,69 TL
protokol defteri3.201,00 TL
kimlik geliri1.584,00 TL
üye kayıt ücreti2.656,50 TL
diğer defterler489,50 TL
BANKA İLE SATIŞLAR80.464,03 TL
aidat gelirleri79.111,03 TL
protokol defteri808,50 TL
kimlik132,00 TL
oda kayıt ücreti 275,00 TL
diğer defterler137,50 TL
GENEL TOPLAM1.037.372,17 TL

 

 

                                                                        TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ ANTALYA TABİP ODASI BAŞKANLIĞI

                                                                              01/04/2017-31/03/2018 TARİHLİ TAHMİNİ GİDER CETVELİ
Hesap adıborçalacak
DÖNEM SONU KASA2.312,66 TL
DÖNEM SONU BANKA300.578,20 TL
KREDİ KARTINDAN ALICILAR36.712,40 TL
TAŞITLAR 38.471,94 TL
DEMİRBAŞLAR67.618,32 TL
FAALİYET GİDERLERİ 589.983,90 TL
ÖDENEN K.D.V. 1.694,75 TL
TTB GİDERLERİ127.060,40 TL
TTB AİDAT GİDERLERİ110.070,16 TL
TTB KİMLİK GİDERLERİ1.971,20 TL
Soruşturma Giderleri 874,50 TL
P.Hekimlik Kongre Giderleri2.015,20 TL
TTB Toplantı Giderleri 11.579,34 TL
TTB Çeşitli Giderler550,00 TL
BÜRO GİDERLERİ50.709,47 TL
elektrik ve su giderleri3.753,34 TL
telefon giderleri8.664,04 TL
elektrik malzm .gid.2.089,31 TL
temizlik giderleri2.026,48 TL
gıda giderleri9.446,73 TL
mutfak giderleri9.522,99 TL
bakım ve onarım 0,00 TL
bina bakım 7.013,60 TL
bilgisayar bakım5.675,74 TL
diğer bakım giderleri2.517,25 TL
posta giderleri1.343,76 TL
kargo ve kurye giderleri1.261,61 TL
kırtasiye giderleri1.441,70 TL
büro ulaşım giderleri1.879,35 TL
taksi giderleri28,60 TL
yakıt giderleri1.850,75 TL
abonelik giderleri2.375,88 TL
alınan yayın giderleri1.536,70 TL
büro – araç sigorta ve kasko giderleri2.987,55 TL
telefon mesaj giderleri7.627,40 TL
çeşitli giderler1.067,07 TL
banka havale&komisyon& vergi giderleri3.050,52 TL
bilgisayar parça ve malzeme giderleri32,73 TL
HUKUK GİDERLERİ 21.065,30 TL
AVUKATLIK GİDERLERİ17.266,73 TL
dava giderleri3.798,57 TL
muhasebe giderleri6.629,76 TL
mali müşavir ücreti5.232,76 TL
Muhasebe Programları 352,00 TL
M.Müşavir Defter tasdik 1.045,00 TL
ETKİNLİK GİDERLERİ96.320,13 TL
14 MART GİDERLERİ45.383,92 TL
genel kurul ve seçim giderleri26.419,51 TL
Çeşitli Top.Panel Etkinlik Giderleri4.586,23 TL
öğrenci top. Giderleri5.016,66 TL
halk müziği top. Giderleri 13.149,07 TL
futbol turnuvası 1.764,73 TL
MATBUAT GİDERLERİ50.300,10 TL
bülten giderleri24.720,41 TL
takvim giderleri 10.254,20 TL
çeşitli basılan yayınlar, afiş vb. 15.325,49 TL
temsil giderleri4.119,50 TL
çiçek-çelenk ve verilen ilanlar 4.119,50 TL
oda araç giderleri 1.339,10 TL
oda araç çeşitli giderler1.339,10 TL
İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ147.068,41 TL
personel maaşları105.433,25 TL
kıdem ve ihbar tazminatı 29.425,15 TL
personel yemek giderleri12.210,00 TL
VERGİ RESİM VE HARÇLAR60.766,28 TL
ssk giderleri37.637,15 TL
stopaj giderleri21.819,58 TL
emlak vergisi459,80 TL
motorlu taşıt vergisi849,75 TL
GENEL TOPLAM1.037.372,17 TL