0242 237 50 75

Artık Yeter!

BASIN AÇIKLAMASI ÇAĞRI

 

Değerli Meslektaşlarımız;

Bugün yine hekime yönelik bir şiddet olayıyla karşı karşıya kaldık. Artık Yeter! Bugün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Acil Servisinde görevli meslektaşımız Dr. Gülizar Yıldırım, bir hasta yakını tarafından ciddi şekilde darp edilmiştir. Meslektaşımıza yönelik bu saldırı kabul edilemez. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Sağlıkta körüklenen şiddetin politik bir tercih olduğunu biliyoruz. Sağlıkta şiddetin nedeni; piyasalaştırılan sağlık hizmetleri üzerinden sürdürülen popülist politikalarla oy devşirme isteminin sonucu olarak hekimlerin, sağlık emekçilerinin her türlü haklarını hiçe saymak, hekimleri ve hekimliği değersizleştirmeyi tercih etmek ve bunu körükleyen söylemlerdir. “Hekim dövme özgürlüğü elde ettik” dedirten, bunu ifade özgürlüğü kabul ettiren zihniyettir, sağlıkta şiddetin nedeni. Caydırıcı ve önleyici önlemleri almayarak yaşanan şiddetlere karşı sadece tweet atmaktır; Sağlık Bakanı, kamu otoritesi olarak meslektaşının, sağlık çalışanlarının yanında olmamaktır. Giderlerse gitsinler demektir.  Popülist yaklaşımlar için mesleki özerkliğimizin gaspıdır, uygulanan mobingdir. Kışkırtılmış sağlık hizmeti tüketimi ile sağlık hizmetlerinin 3-5 dakikaya sıkıştırılması, sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe yetersizlikleri nedeniyle ertelenen ameliyatlar, bulunamayan ilaçlardır. Yaşanan ekonomik krizler nedeniyle derinleşen yoksulluk, hayat pahalılığıdır sağlıkta şiddetin nedenleri. Şiddetin önlenmesi için önerilerimizi göz ardı etmektir.

Vatandaşlarımızı sağlık hizmetlerinde mağdur edilmesinin nedeni hekimler, sağlık çalışanları değil, bu politik tercihlerdir.

Yaşamı önceleyen bir mesleğin üyeleri olarak, ülkemizde her geçen gün artarak devam eden toplumsal şiddet ikliminin yansıması olan sağlık hizmetlerindeki kışkırtılmış şiddete karşı mücadelemiz her yönüyle devam edecektir. Yaşamımıza kast eden bu çalışma koşullarını kabul etmiyoruz.

Bugün yaşanan şiddet nedeniyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi hekimlerinin başlattıkları hizmet sunmama eylemlerini destekliyoruz, tüm meslektaşlarımızı bu eyleme destek olmaya çağırıyoruz. Konuyla ilgili olarak sürdürülen yasal süreçte de meslektaşımızın yanındayız, sürecin takipçisiyiz.

Konuyla ilgili olarak 07 Kasım 2023 Salı günü saat 12:30’da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gerçekleştirilecek Basın Açıklaması’na tüm meslektaşlarımızı çağırıyoruz.

Birlikteysek Güçlüyüz!

Antalya Tabip Odası