0242 237 50 75

ASM Çalışanları Toplantısı

ASM Çalışanları Toplantısı

Ocakta başlayacak olan ASM nöbetleri

Sevgili Arkadaşlarım,
Ocakta başlayacak olan ASM nöbetleri ile ilgili genelge baştan aşağı tutarsız ve hukuğa aykırı olarak yayınlandı.Acil hastane nöbetleri ile başlayan süreç hepimizi yordu,kafalarımız karıştırdı.Ama unutmayın ki acil servis gibi riskin büyük olduğu bir birimde bile birlikte hareket ettik ve %90 gibi yüksek bir oranla bu nöbetlere gitmedik.Hatırlarsanız o zamanda aklımızda bir çok soru işareti ve korkular vardı.Hatta başımızda 4483 gibi risk olmasına rağmen sağlam oluşturduğumuz hukuki dayanak ve en önemlisi birliktelik ile bu süreci aştık.Şu ana kadar hiçbir arkadaşım acil nöbetleri ile ilgili ceza almadı.

Cuma günü HSM nin yaptığı toplantıda Ekip halinde karşınızda değiliz sizinleyiz derken karşımızda olduklarını göstermişler ve toplantıdan hiç bir sonuç çıkmamış Bakanlığın kendilerine verdiği görevi yerine getirmişlerdir.
**** HSM Müdürümüz Dr.Murat Özdemir Devletin dili yazışmadır TTB ve ANTAHED
bana hiç bir zaman bu konuda rapor sunnadılar diyerek örgütlüğümüzü zayıflatmaya ve değersizleştirmeye çalışmıştır.
*****Yine HSM Müdürümüz Dr.Murat Özdemir Cumartesi nöbetlerini AHEF istemiştir diyerek bazı dernek yöneticisi ve AHEF tede yönetimde olan arkadaşlarımızı bilerek kızdırmış ,söz söylemelerine izin vermemiş,hekimler ve diğer STK larla derneğin arasını açmaya çalışmıştır.

İŞTE TAM DA BİRLİK OLMANIN VE SÖZ SÖYLEMENİN ZAMANI

Bu konuyu konuşmak ve HSM Müdürümüz Dr.Murat Özdemir ‘e
1–Bu nöbetleri neden tutmayacağımız konusunda Ayrıntılı bir rapor hazırlamak
2–Buna rağmen nöbetler yazılırsa yapacağımız eylemleri belirlemek
3—Bu eylemleri halkımıza ve ,arkadaşlarımıza duyurmak için ortak basın açıklamaları belirlemek üzere
ANTAHED
Türk Sağlık Sen
SES
Sağlık Sen
Antalya Tabip Odası
BBSÇ Birlik ve Dayanışma Sendikasi
TAHUD

AH ve ASE lerle ilgili Başkanlarını ve üyelerini

ACİLEN TOPLANMAYA DAVET EDİYORUZ

Tarih:22 Aralık 2014 Pazartesi
Saat :18:00
Yer :Antalya Tabip Odası Meltem Mah.(Özlem Fırını üstü) ANTALYA

Antalya Tabip odası Yönetim Kurulu Adına
Dr.İbrahim ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi