0242 237 50 75

ASM kira artışlarına itiraz

images_duyuru_duyuru

Hepimizin ekteki dilekçeyi il-ilçe sağlık müdürlüklerine hatta

Sevgili aile hekimi arkadaşlar..
Kamuya ait binalarda hizmet veren ASM kiralarına yeni sözleşme döneminde yıllık enflasyondan fazla zam yapılması kabul edilemez.. Bu artışın düşürülmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile görüşülmüştür. Ancak il sağlık müdürlüğünün takınacağı olumsuz tavıra karşı hepimizin aşağıdaki dilekçeyi il-ilçe sağlık müdürlüklerine hatta CİMER’e (başlıksız olarak) yazmanızı istiyoruz..
Saygılarımızla

 

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER BİRİMİ ‘NE İLETİLMEK ÜZERE
…………………. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilindiği üzere Aile Hekimliği sisteminde çalışılan kurum olan Aile Sağlığı Merkezlerinin bir kısmı şahsa özel binalarda bir kısmı da kamuya ait binalarda hizmet vermektedir. Her iki grupta yapılan kira sözleşmeleri çerçevesinde kira ödemekte, bu ödenen kira ve yapılan diğer masraflar için Aile Hekimliği biriminin gruplandırmasına göre gider ödeneği almaktadır.

Kamuya ait binalarda çalışan Aile hekimleri Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan kira sözleşmesine göre kira ödemekte ve yine bu sözleşmenin 4. Maddesi’ nde belirtilen :” ….. Yeni kira döneminde kira miktarı her yıl Türkiye istatistik kurumunca yayınlanan ÜRETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (ÜFE- bir önceki yılın aynı ayına göre değişim ) ORANINDA ARTTIRILMASI SURETİ İLE TESPİT EDİLECEKTİR. KİRACI, BU ARTIRIMI KİRALAYANIN HERHANGİ BİR İHTARINA GEREK OLMAKSIZIN OTOMATİKMAN UYGULAMAYI KABUL EDER.” Hükmüne göre kira artışı yapılmaktadır. Kira sözleşmesindeki bu maddeye rağmen 2018 yılı kira artışı hesaplanırken temel alınan geçen yılın aynı ayına göre ÜFE değişimi %46.15 baz alınmış ve kiralar bir anda çok astronomik bir seviyeye gelmiştir. Aile hekimlerine verilen gider ödeneğine yapılan zammın bu oranların çok altında olması ciddi mağduriyetler doğurmaktadır. %46.15 gibi astronomik bir kira artış oranı kabul edilebilir bir oran değildir. Ülkemizde çeşitli nedenlerle bu yıl meydana gelen döviz kurundaki ani astronomik yükseliş ve sonrasındaki fiyat artışlarının tetiklediği Enflasyon ve ÜFE artışı ile mücadelede her alan önemli olduğu gibi kamuya ait binaların kira artışlarında da mücadeleye devam edilmelidir. Ayrıca mevcut sözleşmelerdeki bu hükmün getirdiği kira artışının,Ekonomi Bakanının açıkladığı “enflasyonla topyekûn mücadele” programı dahilinde uygulanmasını istediği artışların çok üstünde kaldığı da ortadadır. Yine bu konuda 20 Eylül 2018 tarih 30541 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren Yeni Ekonomi Programı (2019-2021 Orta Vadeli Program- OVP) a göre “Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru veya emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir.” Bu düzenleme ile artık kira artış oranlarında 2019 itibariyle ÜFE artış oranının kullanılmaması gerektiğini açıkça göstermektedir. Bu nedenlerle yapılan kira sözleşmesinin yıllık kira artış oranını düzenleyen 4. Maddesi nin tekrar gözden geçirilerek Aile hekimlerine yapılan yıllık zam oranı ve Enflasyonla topyekûn mücadele programında belirtilen ilkeler çerçevesinde kira zammı yapılmasının çok daha adil ve kabul edilebilir olacağı kanaatindeyim.

Mevcutta imzalanmış olan kira sözleşmelerinin ilgili yıllık artış maddesinin değiştirilerek yenilenmesini ve kira artış oranlarının Aile hekimlerine yapılan yıllık zam oranı ile Enflasyonla topyekûn mücadele programında belirtilen ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlenmesi için

Gereğinin yapılmasını arz ederim.