0242 237 50 75

ASM-TSM’de Acil Sağlık Hizmeti Olmaz

images_img1_1temk

1 Temmuz 2014 Salı saat:12.30’da İl Sağlık Müdürlüğü

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu bir açıklama yaparak 1 Temmuz 2014 Salı saat:12.30’da İl Sağlık Müdürlüğü önünde olacaklarını duyurdu. Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak yapılacak olan etkinliği Antalya’da, Tabip Odası, Aile Hekimleri Derneği, SES ve Türk Sağlık-Sen ile birlikte gerçekleştirecek.

Değerli Meslektaşlarımız,

Sağlık Bakanlığı, halen TBMM’de görüşülmekte olan yeni bir yasa tasarısıyla, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanlarına, hastane acilleri ve 112 istasyonlarına ek olarak ASM ve TSM’de ayda en az sekiz saat zorunlu nöbet tutma uygulamasının yasal dayanağı için hazırlıklar yapıyor.

ASM çalışanlarına, İstanbul dışındaki illerde iki aydan beridir hastane acillerinde ve 112 istasyonlarında ‘acil nöbet’ görevlendirmesinde bulunan Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarının çoğunlukla nöbetlere gitmeyerek hakları için mücadele eden haklı ve başarılı direnciyle karşılaşmıştır.

Acil hizmetlerinin, ek olarak ASM ve TSM’lerde de sunulmasını içeren yasa tasarısı, birinci basamak sağlık çalışanlarını uzun ve esnek sürelerde, ağır koşullarda çalıştırmaya zorlayacağı açıktır.

Sağlık Bakanlığının dayatmacı tutumuna karşı, mesleki ve iş alanımıza sahip çıkmak, haklarımızı korumak, sorunlarımızı kamuoyu ile paylaşmak için 1 Temmuz 2014 Salı günü 12.30‘da Antalya Sağlık Müdürlüğü önünde olacağız.
Saygılarımızla,

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu