0242 237 50 75

ASM’ler TİCARETHANE DEĞİLDİR:

images_web_asm_trcc

 

AKIL ve BİLİM DIŞI, BASKI ve CEZA YÖNETMELİĞİ HEMEN İPTAL EDİLMELİDİR.

Anayasa’ya ve ilgili yasalara aykırı olduğu açıkça belli olan, Aile Hekimliğine yapılması imkansız iş yükü getiren, mesleki bağımsızlığımızı daraltan ve özlük haklarımızı gasp eden yönetmelik derhal uygulamadan kaldırılmalıdır. Yüksek enflasyona bağlı olarak oluşan kayıplar geriye dönük olarak hemen karşılanmalıdır. Tüm haklar eksiksiz verilmelidir.

TTB ve Antalya Tabip Odası olarak 17-18 Şubat’ta yapılacak hak arama etkinliğini destekliyoruz.17 Şubat Perşembe günü 12.30 ‘da  İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapılacaktır.

Birlikte daha güçlüyüz. Emek bizim söz bizim.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.