0242 237 50 75

ATATÜRK’e yapılan vicdansız, iğrenç saldırılar

ATATÜRK’e yapılan vicdansız, iğrenç saldırılar

paçık bir emanet olan Cumhuriyetimize, dini değerlerden hareket  ederek saldırmayı gelenek haline getiren

ATATÜRK’e yapılan vicdansız, iğrenç saldırıları kınıyoruz.

Cumhuriyet dönemi, uzunca bir zamandır   tarihsel, kültürel, ekonomik ve sosyal  anlayışı ile  acımasız eleştirilerin hedefi olmaktadır.  Vatanını düşmanlarına karşı  savunarak  neredeyse bir neslini feda eden gazi millet, eğitiminden sağlığına kadar  insan haklarını gözeten, laik devlet yapısını kendileri için mümkün kılabilecek  bir yönetimi seçmiş olsalar da ,  ortak çıkarları   karşıdevrimcilikte bütünleşen güçlere karşı varlığını korumak zorunda kalmaktadır.  Kimi zaman isyanlarla genç cumhuriyete  kast  edilmiş, çoğu zaman devrimlerle pekişen laik cumhuriyetin tüm kurumları  acımasızca yıpratılmaya çalışılmıştır.  Genç cumhuriyetin  yiğit  önderleri toplumsal kalkınma, üretim ve kültürel varlığımızın korunmasında  apayrı büyük bir savaş vermişlerdir  .  
Apaçık bir emanet olan Cumhuriyetimize, dini değerlerden hareket  ederek saldırmayı gelenek haline getiren düşünceler, aslında, ülkemizin bağımsızlığı  ve demokratik kazanımlarının yokedilmesinini destekleyen güçlerle birarada çalışmaktadır.  Amaç, açıkça eğitimsiz,  çaresiz, dağınık bir toplumda   mucizeler  yaratan ileri  görüş ve atılımcı gücün yokedilmesidir.  
Bugün Atamıza dil uzatan güçler kesinlikle tek başlarına değildir. Söylenenler ,onlarca yıldır cemaatlarde , tarikatlarda örgütlenen karşı duruşların  ağızlarından kaçırdıkları birkaç laf değildir. Arkalarında sağlam, berkitilmiş her an yenilenen , işbaşında yönetimler vardır.  ‘İnsanlık  Anıtı’nı yerle bir eden, yılbaşı gecesi katliamlarını yapan, sergi basarak sanatçılara saldıranlar  ne yazık ki  ucube, meczup adamlar değil,  sadece cumhuriyet karşıtı hiç değil,  insanlığın tüm ortak değerlerini hedef alan  yıkıcı – parçalayıcı güçlerdir.  
 
Atamıza yapılan hakaretlerin hedefi  ,Cumhuriyeti kuran düşünce ve  eylemdir. Dertleri laik, demokratik, katılımcı , eşitlik ilkeleri olan devlet yapısını çökertmektir. Uzun zamandır  bu içerikteki karşı duruş ve örgütlenmelerin önü açılmış, fikir yapısı desteklenmiş, ekonomik  varlıkları her zaman berkitilmiştir.  Bugün Atamıza dil uzatanların ‘  Atatürk ‘ün hatırasına hakaret’ten yargılanmak üzere arandığı belirtiliyor. Atamızın hatırası  derken bile, geçmişte kalan , birileri için değerli olabilecek birşeylere saygıdan sözedilmektedir sanki.   Bu durum faillerin açıkça korunmasından öte bir anlam taşımamaktadır.  
 
Yaşadığımız çağda kimseden geri  kalmadan, eşit haklara sahip, önyargılardan ve dogmalardan uzak bilimsel düşünme hakkını bize  veren Cumhuriyetimiz büyük bir saldırı altındadır. Tarihi ile, yaratttığı tüm değerler ile açıkça yokedilmeye  çalışılmaktadır.  Bilimden başka hiçbir yolgöstericiyi  tanımayan  Atamızın  bizden bekledikleri açıktır.  Cumhuriyetimizi bir bütün olarak korumak, kollamak  açıkça görevimizdir. Bu karanlık günlerde karanlık güçlerin sadece   hırıltılı  çirkef sesini değil , bir bütün olarak varlığını tanımak ve aldanmamak önemlidir.  Atatürk’ün ışığı bilim prizmasından geçerek, nice insani değerlerin renklerinden  oluşmuştur. Bu anlamda Atamız  sadece Türk Halkının değil insanlığın ortak bir değeridir.
 
ATATÜRK’e yapılan vicdansız, iğrenç saldırıları kınıyoruz.
 
Saygılarımızla..
 
Antalya Tabip Odası

atatürkson