0242 237 50 75

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

DDDSD

Değerli Meslektaşlarımız;

Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat Depremlerinin 1. Yılı nedeniyle bileşeni olduğumuz Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri’nce 06 Şubat 2024 Salı günü (BUGÜN) saat 18:00’de Attolos Meydanında gerçekleştirilecek olan basın açıklamasına katılımlarınızı bekliyoruz.

Deprem Gerçeğini Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!

Bundan tam bir yıl önce kaybettiğimiz canlarımızla yüreğimiz yandı. Ülkemizin deprem kuşağında olduğu hakikatine ve defalarca benzer acıları yaşamamıza karşın 6 Şubat depremleri ile gerçekleşen her türlü yıkım ve geçen bir yıllık süre iktidarların hiçbir şey öğrenmek istemediklerini göstermektedir. Deprem sonrası sağlık kurumlarının çoğunun enkaza dönüşmesi, en temel yaşam hakkının sağlanması için gerekli sağlık hizmetlerinin ivedilikle verilememesine neden olmuş, geçen bir yıllık süre içinde barınma, temiz içme suyu, özellikle çocuklar için beslenme sorunları giderilememiş, enkazların bilimsel bilgi göz ardı edilerek bertaraf edilmesi çalışmaları yeni çevre sorunlarına neden olmuştur, olmaktadır.

Her geçen gün artarak devam eden sosyal devlet olma sorumluluğunun ranta dayalı anlayışla yer değişimi, devletin ödevlerini yerine getirmemesinin en önemli nedenlerindendir. Bu piyasacı yaklaşım, yaşanan herhangi bir olağandışı durumda kamu kurumlarının ilk andan itibaren zafiyet içinde kalmasına neden olarak yaşanan yıkımı şiddetlendirmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki; burada söz konusu olan zafiyet, insan hayatı anlamına gelmektedir. Oysa toplumsal kaynaklarımızın olağandışı durumlara dayanıklı sağlıklı barınma koşullarının yaratılması, sağlıklı kentleşmenin sağlanması, herkesin gereksindiği sağlık hizmetine erişmesi, eğitimin ve yaşamın bilimsel ölçütlere göre yönlendirilmesi için kullanılması gereklidir. Böyle olmadığı gerçeği en acı şekliyle bir kez daha deneyimlenmiştir. Bunun yanı sıra, yaşanan zafiyetlerin toplumdan saklanması ve farklı algılar oluşturulması için toplumsal dayanışmanın engellenmek istenmesi de olayın farklı ve kabul edilemez bir boyutudur.

Görüldüğü gibi sorun, insan yaşamı ve sermaye gücü arasındaki tercihtir. Yaşanan gerçeklere bakıldığında ülkemizde tercihin ne yönde olduğu apaçık ortadadır. Doğa bize kendini hatırlatmaya devam ederken, bizler de yetkililere bu alandaki sorumluluklarını bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz; ranta dayalı piyasacı politikalar hemen terk edilmeli, bilimin yol göstericiliğinde depremlerin afete, afetin de büyük felaketlere dönüşmesinin önüne geçilmelidir. Depremin ilk saatlerinden itibaren dayanışma içinde olan meslek örgütleriyle koordineli çalışılmalıdır.

Deprem Gerçeğini Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız!

Sorumluları Affetmiyoruz ve Onlardan Hesap Soracağız!

Antalya Tabip Odası