0242 237 50 75

BASKI VE CEZA YÖNETMELİĞİ KALDIRILMALI, SORUŞTURMALAR DURDURULMALIDIR

images_webdeneme_son

 

Anayasa’ya ve ilgili yasalara aykırı olduğu açıkça belli olan ”Baskı ve Ceza Yönetmeliği” ne karşı TTB, odalar, dernekler ve sendikalar tarafından hukuki süreç başlatılmıştır.

Bu güne kadar Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda hiçbir olumlu adım atılmamıştır. Tam tersine Aile Hekimliğinde kölelik düzenini tanımlayan yönetmelik bahane edilerek baskılar daha da arttırılmıştır.

En doğal yasal haklarını kullanan Aile hekimliği çalışanları yasal gerekçesi olmayan soruşturmalarla adeta mengenede sıkıştırılmaktadır. Görevlerinin daha da fazlasını yapanlara bu baskı kabul edilemez.

Soruşturmalar geri çekilmeli ve durdurulmalıdır. Aile Hekimliği çalışanlarına yapılması imkansız iş yükü getiren, özlük haklarını gasp eden,mesleki bağımsızlığını daraltan yönetmelik derhal uygulamadan kaldırılmalıdır.

Emek karşılığı gasplar ortadan kaldırılmalı, yüksek enflasyona bağlı olarak oluşan kayıplar geriye dönük olarak karşılanmalıdır.  

Antalya Tabip Odası olarak İstanbul Aile Hekimliği Platformu’nun 7 Ekim 2021 tarihinde yapacağı  etkinlikleri destekliyoruz. Akıl ve bilim dışı, ”Baskı ve Ceza Yönetmeliğini” kabul etmiyoruz.

Haklarımız ve Toplum Sağlığı için susmayacağız. Sonuç alınana kadar yapılacak etkinliklere desteğimizi sürdüreceğimizi basına ve kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu