0242 237 50 75

Baskılar, soruşturmalar bizi yıldıramaz

images_duyuru_cagri

Cuma günü saat 11.30’da Sağlık bileşenlerinin Üst düzey yöneticilerinin katılacağı

 

Sayın Meslektaşlarımız..
Sayın Aile Sağlığı Çalışanı ekip arkadaşlarımız ;

Son dönemlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması ve şiddeti uygulayanların cezasız kalması nedeniyle mesleğimizi gereği gibi yapamaz hale geldik.Uygulanan şiddet sağlık çalışanlarının yaşamına kast edecek hatta canlarına kıyacak noktaya gelmiştir.Caydırıcı önlemlerin olmaması ,toplumun eğitimi için adım atılmaması ve çıkartılan oyalama yasaları mevcut durumu daha da kötüye götürmüştür.

Antalya ilimizde de son zamanlarda artan şiddet olayları neredeyse kişilerin hiç ceza almamasıyla sonuçlanmıştır.

Özellikle İzmir de yaşanan organize ve toplu saldırıyla gerçekleşen olay şiddetin en son geldiği noktayı göstermiştir.Bunun üzerine şiddeti önleme talebini görünür kılmak ve haklı taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için başta Aile Hekimliği alanı olmak üzere 3 nisan 2019 tarihinde tabip odamız, sendikalarımız, derneklerimiz tarafından görev yapmama kararı aldık.Tüm Türkiye genelinde yoğun katılım ile İzmir’de ortak bir etkinlik gerçekleştirildi.Antalya’da da yoğun bir katılım oldu.

Ancak ne olduysa Türkiye genelinde yapılmadığı bilgisini aldığımız soruşturma bombardımanıyla karşı karşıya kaldık.Tamamen insani ve mesleki haklı gerekçelerle gerçekleştirdiğimiz şiddet karşıtı etkinliğimize çözüm beklerken tam tersine ‘’YÖNETİM ŞİDDETİ’’ olarak karşılık bulduk.Elbette ki bu durum kabul edilemez.YAPTIĞIMIZ ETKİNLİK YASADIŞI DEĞİLDİR ve YASADIŞI GÖSTERİLEMEZ.

Merkezi düzeyde olduğu gibi Antalya’da da tüm sağlık bileşenleri birlikte mücadele kararı almıştır.Bu doğrultuda 12 Temmuz 2019 Cuma günü saat 11.30‘da Sağlık bileşenlerinin Üst düzey yöneticilerinin katılacağı Antalya İl Sağlık Müdürü ile ortak görüşme randevusu alınmıştır.(Antalya Valiliği şu ana kadar randevu talebine yanıt vermemiştir.)

Saat 12.15 de Sağlık Müdürlüğü önünde tüm bileşenlerle birlikte basın açıklaması yapılacaktır.

Saat 18.00’de konuyla ilgili meslektaşlarımız ve diğer tüm katılımcılarla birlikte  Antalya Tabip Odası toplantı salonunda forum-toplantı düzenlenecektir.

Yapılacak bu programa bileşenlerin üst düzey yöneticileri , TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof.Dr.Sinan ADIYAMAN başta olmak üzere  merkez konseyi üyeleri katılacaktır.Tüm meslektaşlarımız ve ekip arkadaşlarımızın yoğun katılımını bekliyoruz.

ANTALYA TABİP ODASI

YÖNETİM KURULU