0242 237 50 75

BEYAZ G(ö)REVDEYİZ

images_eylm8p

 

Değerli Meslektaşlarımız;

Özlük haklarımızın iyileştirilmesi, şiddetten arındırılmış, güvenli, güvenceli ortamlarda, dayanışma içinde çalışabilmemiz için mücadelemiz sürüyor.

Konuyla ilgili yasal düzenlemelerin meclise getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı g(ö)revinde olacağımızı ve gerekirse süresiz olarak G(ö)rev’e hazır bulunduğumuzu belirtiyoruz.

Konuya ilişkin basın açıklamamız 26 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 16:00’da Atatürk Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirilecektir. Katılımlarınızı bekleriz.

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu