0242 237 50 75

Bilirkişi ilanı

Bilirkişi ilanı

T.C. Antalya Valiliği’tarafından

 T.C. Antalya Valiliği tarafından  odamıza gönderilen 2015 yılı bilirkişi başvurusu konulu yazı ekleri

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
İl Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : 87674903-000-23818 29/09/2014

Konu : 2015 yılı bilirkişi başvurusu

2015 yılı bilirkişi başvurusu konulu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Başkanlığından alınan 18.09.2014 tarih ve 2014/4892 sayılı yazı ve eki ilişikte gönderilmiştir.

Ekli yazı doğrultusunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Ali Nazım BALCIOĞLU
Vali a.
Vali Yardımcısı

T.C.
ANTALYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

Sayı : 2014/4892
Konu :2015 yılı bilirkişi başvurusu
18.09.2014

ANTALYA VALİLİĞİ’NE

5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunun (CMK) 64. Maddesi,6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunun(HMK) 268. Maddesi ve Ceza Muhakemeleri Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi uyarınca İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Başkanlığımızca yapılan 2015 yılı Bilirkişi Başvuru İlanının Valiliğiniz de ilanı ile bağlı bulunan resmi kurumlar ve meslek kuruluşlarına bilgi edinilmesi için gönderilmesini arz ve rica olunur.

Süleyman TEKE
Adalet Komisyonu Başkanı

Eki.2015 Yılı Bilirkişi İlanı (1 Sayfa)

İLAN

T.C.
ANTALYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN

5271 Sayılı CMK’nun 64. Ve bu maddesine dayanılarak çıkarılan İl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik hükümlerine göre,

6100 Sayılı HMK’nın 268. Maddesine dayanılarak çıkarılan Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik hükümlerine,

Ceza Muhakemeleri Kanununa göre Tercüman Listelerinin düzenlenmesi hakkında yönetmelik hükümlerine göre ,

Antalya İl hudutları dahilinde Cumhuriyet Başsavcılıklar, Ceza ve Hukuk Mahkemeleri nezdinde (Trafik,hırsızlık,zimmet,etkili eylem, vergi kaçakçılığı, antik eser tespiti , tercümanlık ,sit alanı belirleme, Bilgisayar, cd çözümü, kriminoloji, tabanca –bıçak, iş güvenliği, orman yangını, orman, yangın,….vs) konularında bilirkişilik yapacakların listeleri oluşturulacaktır.

Yönetmeliklerde (CMK 6. Madde) – HMK 7. Madde)- (Tercüman Bilirkişi Yönetmeliği 6. Madde) yazılı şartları taşıyan ve komisyonumuza bağlı olarak bilirkişilik yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin(halen faaliyetlerine devam ediyor olması ve listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir). 15.10.2014 ile 31.10.2014 Tarihleri arasında T.C. Kimlik numarasını içeren formla,(www.antalya.adalet@gov.tr/duyurular adresinden temin edebilirler

Yönetmeliklerin (CMK 8. Md)HMK 9. Md ) (tercüman bilirkişi yönetmeliğinin 8.md) ile ilgili maddelerinde yazılı belgeleri de eklemiş olarak doğrudan veya kayıtlı olunan ya da çalışan kurum aracılığı ile Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerektiği, listelere kabul edilenlerin yemininin 08.12.201 tarihinde yapılacağı ilan olunur.18.09.2014 T.C.

ANTALYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI