0242 237 50 75

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Bilirkişilik Temel Eğitimi

Antalya Tabip Odası olarak önümüzdeki günlerde TTB’ye başvurarak

“Bilirkişilik Temel Eğitimi” Başvuruları Başlıyor!

Bilirkişilik Kanunu uyarınca, kişilerin uzman oldukları alanda bilirkişilik yapabilmeleri için “Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifikası” zorunlu bir belge haline getirilmiştir.

Bilirkişilik Yönetmeliği’ne göre bilirkişilik temel eğitiminin üniversiteler ve Danışma Kurulu üyesi Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Örgütleri tarafından yürütülmesi esası benimsenmiştir. Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Adalet Bakanlığından Bilirkişilik Temel Eğitimi verme iznini almıştır. Bu eğitimlerin ilki 9-12 Kasım 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiş ve süreklilik içinde devam etmektedir.

TTB, hekimlik ve sağlık alanına yönelik uygulama bilgi ve becerisini kazandırmayı hedefleyen özelleşmiş bir uygulamalı eğitim programı yürütmektedir. Bu nedenle;
• Hekimlerin
• Sağlık alanında görev yapan meslek mensuplarının
başvuruları kabul edilmektedir.

Antalya Tabip Odası olarak önümüzdeki günlerde TTB’ye başvurarak ilimizde “Bilirkişilik Temel Eğitim Programı” açılması yönünde çalışma yürütmekteyiz. Bu çalışma kapsamında katılımcı ve derslik sayısını belirlemek için söz konusu eğitime katılmak isteyen meslektaşlarımızın odamıza ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Bilirkişilik yapabilmek için Temel Eğitim Sertifikasının yanında uzman olunan alanda 5 yıllık mesleki kıdem aranmaktadır. Bu nedenle başvurucuların eğitim gruplarına alınmasında beş yıllık kıdem koşulunu taşıyanlara öncelik verilecektir.

Eğitimin süresi 4 (dört) gün ve 24 ders saattir (18 saat teorik, 6 saat uygulamalı).

Sınıflar en fazla 24 katılımcıdan oluşmaktadır.

Eğitim ücreti tabip odasına üye olanlar için KDV dahil 700.00 TL, üye olmayan başvurucular için 900.00 TL olarak belirlenmiştir.

Ön kayıt yaptırmak isteyen meslektaşlarımızın 20 Eylül’e kadar Antalya Tabip Odası Sekretaryasına başvurmaları gerekmektedir. Tel: 0(242)2375075, 0 533 5477154