0242 237 50 75

Bilirkişilik uygulamaları

Bilirkişilik uygulamaları

Olası davalarda hakimlerin ve hukukçuların

Değerli Meslektaşımız,
Adalet Bakanlığı tarafından Almanya ile birlikte bir Avrupa Birliği projesi olarak dört alanda verilen bilirkişilik uygulamalarını iyileştirmek üzere yapılan toplantılara TTB Merkez Konseyi Hukuk Danışmanı Avukat Ziynet ÖZÇELİK’in katılmış ve “Tıbbi hatalara ilişkin davalarda bilirkişilik uygulamaları” konusunda yapılan iki toplantıda konuşmacı olarak görev almıştır. Bu toplantılar sonunda hazırlanan bildirgeye http://www.higm.adalet.gov.tr/dokumanlar/hacettepesonu%C3%A7bildirisi.pdf” linkinden ulaşılabilir. Olası davalarda hakimlerin ve hukukçuların dikkatinin çekmek üzere söz konusu bildirgeden yararlanabileceğinizi düşünmekteyiz.

Avukatımız bu bildirgeyi değerlendirmiş ve “bilirkişi olarak görevlendirildiğiniz zaman özellikle göz önüne alınması gereken konuları” aşağıda özetlemiştir;

1- Tıbbi hata davalarında yalnızca hekim odaklı kusur incelemesinden vazgeçilmesi, sağlık hizmetlerinin çok disiplinli yürütüldüğü ve hizmet çıktısının sağlık hizmetinin organizasyonu ile yakında ilgili olduğu, dolayısıyla hastanın zarar gördüğü bir durumda hizmetin bütününe odaklı bir inceleme yapılması gerektiği,
2- Her bir olayda birden fazla nedenle zararlı sonucun ortaya çıkmış olabileceğinin mutlaka göz önüne alınması,
3-İncelemenin mutlaka ilgili mesleki alanlardan seçilen ve hizmetin verildiği yerin çalışma koşullarını bilen kişilerin oluşturduğu kurullar tarafından yapılması gerekliliği,
4- Aydınlatılmış onam tartışmalarında hekimlerin çalışma koşullarının, içinde bulundukları durumun ve hekimlik etik kurallarının birlikte dikkate alınması ve kusurun olup olmadığının buna göre saptanması gerektiği,
5- Hastaları ve hekimleri karşı karşıya getirmeyen, zararın giderimine ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine odaklanan, dava dışı önleyici tazmin sistemlerinin benimsenmesi gerektiği,
sonuç bildirgesinde yer almaktadır.

Bu bildirgeye ihtiyacımızın olmayacağı, mesleğimizi en iyi ortamlarda ve sorunsuz sürdüreceğimiz günler dileğiyle

Saygılarımızla

Antalya Tabip Odası
Yönetim Kurulu