0242 237 50 75

Birlikte Üretelim, Birlikte Yönetelim

images_foto2016_gyk3

Antalya Tabip Odası’nda bütün hekimlerin birlikte karar alıp birlikte yönetmesi için

2018 yılı Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantılarından üçüncüsü 15.08.2018 Çarşamba günü

1-Yapılan çalışmaların bilgilendirmesi ve değerlendirilmesi
2-ŞİDDET
3-Serbest gündem

Gündemleri ile gerçekleştirildi.

Antalya Tabip Odası’nda bütün hekimlerin birlikte karar alıp birlikte yönetmesi için somut adımlar atılmaya devam ediliyor “Birlikte Üretelim, Birlikte Yönetelim” anlayışı gereği her ay düzenli olarak bütünhekimlerinn katılımına açık Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantıları bundan sonrada periyodik olarak yapılmaya devam edilecek.

Gerçekleştirdiğimiz 2018 yılı 3. Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısında

Son bir aylık Antalya Tabip Odası çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirme ve değerlendirmenin ardından önümüzdeki dönemde yürütülmesi gereken çalışmalar hakkında tartışmalar yürütüldü. Mayıs-Ağustos 2018 Özet Çalışma sunumu için bu linki tıklayınız.

Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr.Nursel Şahin’in yaptığı ŞİDDET sunumunun ardından sağlıkta yaşanan şiddet ve yürütülecek çalışmalar hakkında tartışmalar yürütüldü. Gerek Antalya yerelinde gerekse ülke genelinde TTB bütünlüğü içinde yapılabilecekler konusunda öneriler sunuldu.

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği alanındaki hukuksal kazanımlar üzerinden merkezi bir çalışma programının oluşturulması için TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısın en kısa sürede yapılması için TTB Merkez Konseyine görüş bildirilmesi kararlaştırıldı.