0242 237 50 75

Biz birlikte güçlüyüz… Emek Bizim, Söz Bizim…

images_beyaz_yuruyusweb

 

Değerli Meslektaşımız;

Pandemi ile birlikte derinleşen hekim emeğinin değersizleştirilmesi, güvencesiz çalışma koşulları, özlük haklarımızda gerilemeler nedeniyle artan “geçinemiyoruz,  nefes alamıyoruz” haykırışlarımıza duyarsız kalınmıştır. Bu gidişe dur demek, haklarımızı elde etmek için TTB’nin çağrısıyla tarihsel birikimimiz ve mesleğimizin verdiği güçle “Karanlığa Karşı Önlüğümüzün Beyazına Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkıyoruz. Emek Bizim Söz Bizim” diyerek ve her hafta farklı taleplerimizi bir kez daha haykırarak Bakanlığı göreve çağırdık.

Bir ayı aşan dayanışmamızın son adımında 23 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’dan Ankara’ya temsili Beyaz Yürüyüş’ü başlatıyoruz ve Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan meslektaşlarımızla 27 Kasım 2021’de Ankara’da buluşarak Beyaz Forum’u gerçekleştiriyoruz. Beyaz Forum’da ortak akılla alacağımız kararlarla haklarımızı elde edinceye kadar geçecek süreci hep beraber öreceğiz.

Tüm meslektaşlarımızı 27 Kasım 2021 Çankaya/ANKARA Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesinde saat 13:00’de başlayacak Beyaz Forum’a katılmaya çağırıyoruz. Antalya Tabip Odası’nın Beyaz Forum’a gidiş için yapacağı organizasyona katılmak isteyen meslektaşlarımız 19 Kasım 2021 Cuma gününe kadar Odamız sekretaryasına başvurabilirler. Telefon: 0 (242) 237 50 75,  0 (533) 547 71 54.

Biz birlikte güçlüyüz… Emek Bizim, Söz Bizim…

Antalya Tabip Odası Yönetim Kurulu