0242 237 50 75

” BİLMEK BİZİM DE HAKKIMIZ”

images_il_saglikmud_SON

BİLMEK BİZİM DE HAKKIMIZ VE SORUMLULUĞUMUZDUR.

 

Değerli meslektaşlarımız;

BİLMEK BİZİM DE HAKKIMIZ VE SORUMLULUĞUMUZDUR.

Dünya ölçeğinde olağanüstü dönem yaşadığımız bugünlerde COVİD 19 virüsünün salgın boyutunun ülke genelinde hızlı artışını gözlemlemekteyiz.

Sayın Sağlık Bakanı’nın en son açıklamalarında sürecin bu konuda
şeffaf işleyeceği ifade edilmiştir.

 

Gerek önlem yoğunluğunu arttırmak gerekse de vakaların fazla olduğu bölgeye odaklanmanın salgının yayılımının engellenmesinde  önemli olduğunu düşünüyoruz.

Şeffaflık ve yetkililerce tam bilgilendirme sağlanmadan, başta kendi meslek örgütümüz olmak üzere, tüm ilgili meslek örgütlerinin ve toplumun tehlikenin boyutunun büyüklüğüne vakıf olması mümkün değildir. Aksi durumda salgınla mücadeleye top yekün katılımın gerçekleşemeyeceğine dikkat çekmek istiyoruz.

Şu ana kadar birinci dereceden ilişkili bir meslek örgütü olarak her türlü girişimimize rağmen bu bilgiye ulaşabilmiş değiliz. Bu anlamda bilgileri alabileceğimiz Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne sormanın sorumluluğumuz olduğunu düşünerek özellikle ilimiz için bilgi ve taleplerimizi içeren yazı yazdık.

Umuyoruz bu çağrımıza ve taleplerimize yanıt alabiliriz.”16 – Tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Varsa şu anki mevcut durumları nedir ? Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak hastane, 3. Basamak hastane) dağılımı nedir? 17- SARS-CoV-2 pozitif sağlık çalışanlarının saptanamaması hastalığın diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve sağlık çalışanlarının sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştıracaktır. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? .. tamamına ne kadar sürede test yapılması öngörülmektedir?  ”

Bu mücadele ve dayanışmada yer alan başta meslektaşlarımız, diğer tüm sağlık çalışanları, sağlık kurumları idarecileri, çalışanları.. bütün kurum, kişi, kuruluş… toplumun tamamına kolaylıklar diliyoruz.

Saygılarımızla;

ANTALYA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU adına Dr. Naci İŞOĞLU

Genel Sekreter

                                                                                               İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazılan yazı aşağıdadır.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

                                    ANTALYA

Dünya ölçeğinde olağanüstü dönem yaşadığımız bugünlerde COVİD 19 virüsüne karşı alınacak önlemler çerçevesinde yürütülen çalışmalarda salgın boyutunun ülke genelinde hızlı artışını gözlemlemekteyiz.

Sayın Sağlık Bakanı’nın en son açıklamalarında sürecin bu konuda şeffaf işleyeceği ifade edilmiştir. Gerek önlem yoğunluğunu arttırmak gerekse de vakaların fazla olduğu bölgeye odaklanmanın salgının yayılımının engellenmesinde  önemli olduğunu düşünüyoruz.

Şeffaflık ve yetkililerce tam bilgilendirme sağlanmadan, başta kendi meslek örgütümüz olmak üzere, tüm ilgili meslek örgütlerinin ve toplumun tehlikenin boyutuna vakıf olması mümkün değildir. Aksi durumda salgınla mücadeleye topyekün katılımın gerçekleşemeyeceğine dikkat çekmek isteriz.

Karşı karşıya olduğumuz salgın, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tamamının  mücadele içine katarak ancak baş edilebileceği büyüklükte bir tehlikedir. 

Topluma dönük; pandeminin ülkemizdeki yaygınlığı, bölgesel dağılımı, hasta ve ölüm sayıları hakkında hızlı, yeterince bilgilendirilme yapılmaması ortamı paniğe sevkeden yanlış ve yanıltıcı duyumlara bırakmaktadır.

Dünya örnekleri göstermektedir ki hekimler ve sağlık çalışanlarının önemli bir kısmı salgınla mücadele sırasında enfekte olmakta ve bir kısmı maalesef hayatlarını kaybetmektedir. Ülkemizde de çok sayıda meslektaşımız ve sağlık çalışanı enfekte olduğunu, bazılarının yoğun bakım ünitelerinde ölümle pençeleştiğini kulaktan dolma bilgilerle duyuyoruz.  

Antalya’da  bulunan meslektaşlarımız da haklı olarak Antalya’daki durumu ve dağılımı merak etmektedir. Biz Antalya yerelinin meslek örgütü olarak bu durumdan haberdar değiliz. Tüm bu nedenlerle Antalya’daki mevcut durumu ortaya çıkaracak tespitleri öncelikli olarak bizimle paylaşmanızı talep ediyoruz. Bu amaçla;

 1. Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri bölge, ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıldır?
 2. Tanısı doğrulanmış olguların ne kadarının  yurt dışı temas öyküsü vardır. 
 3. Bugün itibarıyla ilimizde kaç merkezde test yapılmaktadır?
 4. Bugüne kadar (günlere göre) her bir tanı/tarama testinden toplam kaç adet yapılmıştır? Bugünden itibaren il öçeğinde günde kaç test yapılması planlanmaktadır?
 5. Günlere göre her bir tanı/tarama testi tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı kaçtır? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı nedir?
 6. Kaç tip tanı/tarama testi kullanılmaktadır? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri (duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif öngörü değerleri) nasıldır?
 7. Hastaların başvurusu ile testlerin sonuçlanması arasındaki süre nasıldır?
 8. Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların (ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, vb) dağılımı nasıldır?
 9. Tanısı doğrulanmış olgulardaki genel durumu ne düzeydedir.  
 10. Tanısı doğrulanmış olguların ne kadarında COVID-19 hastalığı için klasik veya muhtemel görüntüleme bulguları saptanmıştır?
 11. Bugün itibarıyla ilimizde tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir?
 12. Tanısı doğrulanmış olgularda bugüne kadar hangi ilaçlar kullanılmıştır? Bu ilaçlarla tedaviye yanıt oranı nedir?
 13. Tedavide kullanılması olası ilaçların ilimizdeki düzeyi nedir?
 14. İlimizde öngördüğünüz hasta sayısı ve ihtiyaca göre  bu ilaçların mevcut stokları yeterli midir? Bu ilaçların hastaneler bazında dağıtımı yeterli düzeyde organize edilebilmekte midir? 
 15. İlimiz düzeyinde yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir? Bu sayılar öngörülen ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için hangi önlemler düşünülmektedir?
 16. Tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Varsa şu anki mevcut durumları nedir. Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak hastane, 3. Basamak hastane) dağılımı nedir?
 17. SARS-CoV-2 pozitif sağlık çalışanlarının saptanamaması hastalığın diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve sağlık çalışanlarının sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştıracaktır. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve enfekte olma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına ne kadar sürede test yapılması öngörülmektedir?
 18. Hekimlerden odamıza kişisel koruyucu malzemelerin yeterli düzeyde olmadığı konusunda yakınmalar gelmektedir. Özellikle cerrahi maske ve eldiven ihtiyacında eksiklik olduğu ifade edilmektedir.  Sağlık kuruluşlarındaki varsa  koruyucu donanım eksikliklerinin bir an önce giderilmesi en öncelikli taleplerimizdendir. Bu nedenlerle: Kişisel koruyucu malzeme stoğumuz ve üretim kapasitemiz salgın için öngördüğünüz sürede ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Bu malzemelerin sağlık kurumlarına dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir?

Topyekün mücadelenin önemi göz önüne alındığında taleplerimize yanıt vereceğinizi umut ediyor çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.

Saygılarımızla.

 Dr. Naci İŞOĞLU

 Genel Sekreter

 Yönetim Kurulu a.