0242 237 50 75

Çalışma Yaşamında Kas İskelet Sistemi Ergonomisi

images_duyuru_egitimduyuru

Prof. Dr. Erdal Gilgil’in konuşmacı olduğu eğitim

Değerli meslektaşımız
Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak “Çalışma Yaşamında Kas İskelet Sistemi Ergonomisi ” başlığı ile bir eğitim düzenliyoruz.

Prof. Dr. Erdal Gilgil’in konuşmacı olduğu eğitim 7 Ocak 2019 Pazartesi saat:18.00‘da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 2 STE/SMG kredisi ile akredite edilen eğitim toplantısına tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.