0242 237 50 75

Çalışma Yaşamında Kas İskelet Sistemi Ergonomisi

Çalışma Yaşamında Kas İskelet Sistemi Ergonomisi

Prof. Dr. Erdal Gilgil’in konuşmacı olduğu eğitim

Değerli meslektaşımız
Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak “Çalışma Yaşamında Kas İskelet Sistemi Ergonomisi ” başlığı ile bir eğitim düzenliyoruz.

Prof. Dr. Erdal Gilgil’in konuşmacı olduğu eğitim 7 Ocak 2019 Pazartesi saat:18.00‘da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 2 STE/SMG kredisi ile akredite edilen eğitim toplantısına tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.