0242 237 50 75

Çalışma Yaşamında Ruh Sağlığı

images_duyuru_egitimduyuru

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Buket Cinemre

Antalya Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu olarak “Çalışma Yaşamında Ruh Sağlığı” başlığı ile bir eğitim düzenliyoruz.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Buket Cinemre’nin konuşmacı olduğu eğitim 12 Kasım 2018 Pazartesi saat:18.00‘da Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 1,5 STE/SMG kredisi ile akredite edilen eğitim toplantısına tüm meslektaşlarımızın katılımını bekliyoruz.