0242 237 50 75

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği

TTB İSİH Kol Yönetimi İle Buluşma

Değerli Meslektaşlarımız; TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kol Yürütme Kurulu’nda görev alan meslektaşlarımız değişik illerde toplantılar yaparak o bölgede çalışan işyeri hekimleriyle bir

Devamı »

İSİH Kolu Yürütme Kurulu Toplantısı

Değerli Meslektaşlarımız; Sağlık ortamında genel olarak yaşanan tüm olumsuzluklar kaçınılmaz olarak işyeri hekimliği alanını ve bu alanda çalışan meslektaşlarımızı da etkilemekte ve özlük hak kayıpları,

Devamı »

İşçi cinayetleri arttı

2022 yılını da ne yazık ki iş cinayetleriyle kapattıklarını belirten Dr. Metehan Akbulut; iş kazası görünümündeki iş cinayetlerinin artmasına karşı mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Devamı »

TTB İSİH Kol Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu toplantısı, 13 Kasım 2022’de TTB’de yapıldı. Toplantıya Ankara (3), Antalya (1), Bursa (2), Diyarbakır

Devamı »

Sempozyum hazırlıkları 30 Ekim 2022

“6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” düzenleme komitesi çalışmaları gözden geçirmek üzere 31 Ekim 2022 günü çevrimiçi bir araya

Devamı »