0242 237 50 75

Cenk (Savaş) – Mücahitlerin Ülkesinde

images_WhatsApp_Image_2022-03-15_at_17.33.38

 

 FİLM GÖSTERİMİ

Cenk (Savaş) – Mücahitlerin Ülkesinde

Fabrizio Lazzaretti, Alberto Vendemmiati, 2000,

İtalya / Afganistan;

16 Mart 2022 tarihinde

Saat 1830 da

Antalya Tabip Odası Toplantı Salonunda

Değerli Meslektaşlarımız, Alberto Vendemmiati ve  Fabrizio Lazaretti’yi çok özel yapan durum onların 3. Dünyaya ait bir sorunlar kümesini dile getirirken, doğal olarak, hiç zorlanmadan politik doğruculuğa

düşmeden oryantalist bir bakış açısından kaçınabilmeleridir.

İki İtalyan yönetmenin bu belgeseli, özellikle de

Afganistan üzerine yaptıkları çalışmaları örnek çalışmalar haline getiriyor. Bunu “Ateş”, “Fakirlik AŞ” gibi belgesellerde de görüyoruz.

Dolayısıyla hem güzel hem güçlü hem de etik belgesellerle karşı karşıyayız.

Bir savaş cerrahının önemli bir projesi vardır: Sivil savaş kurbanları için bir ilkyardım hastanesi kurmak. Ona, Soyvet

işgalinden beri Afganistan’dan haber yapan yaşlı bir savaş muhabiri eşlik eder. İlk eylemleri Şubat 1999’de gerçekleştirdikleri araştırma misyonu olur. Hastanenin inşası için Çarikar şehrini seçmişlerdir. Ancak Temmuz 1999’da ani bir Taliban saldırısı, Mücahit ordusu ve sivil nüfusu çaresizce kaçmaya zorlar. Penşir Vadisi’ndeki Anobah köyünde bir yer bulunur. Anlatının üçüncü perdesi (Şubat-Mayıs 2000) günlük trajedileriyle birlikte

hastanedeki yaşama tanıklık eder.

 Bu film savaşı lanetleyen büyük eserlerden biri olmanın yanısıra tüm vahşetin ötesindeki

trajedide umudu var etmesi. Gerçekten de savaş gazeteciliğinin getirebileceği tüm zorlukların

göğüslendiği bir ortamda çekilen film, çekim ekibinin savaşın tam ortasında olduğunu ortaya koyan görüntüleri de ekonomik kullanıyor ve duru anlatımını sürdürüyor.

Tüm olumlu özelliklerine ek olarak belgesel Gino Strada gibi bir kahramanı ki bu sıfatı hep

reddetti- her an solabilecek hayatları korurken, insanları, kolları bacakları kurtarırken, bir insanı insan yapan tüm özellikleriyle tanıtması olsa gerek.

Filmin arkasından kısa bir söyleşi de olacaktır.

Sizleri de bekliyoruz

Antalya Tabip Odası