0242 237 50 75

CİNSEL İSTİSMAR YASA TASARISI

CİNSEL İSTİSMAR YASA TASARISI

AKP’li 6 vekilin imzasını taşıyan tasarı ile cinsel mağdurun

BASIN BİLDİRİSİ

Bu hafta içinde meclise verilen bir kanun teklifi ile tüm Türkiye ile beraber bizde dehşete düştük.

            AKP’li 6 vekilin imzasını taşıyan tasarı ile cinsel mağdurun, tecavüzcüyle evlendiğinde tecavüzcünün cezadan kurtulmasını öngören

teklifle şoke olduk.

          

Anayasa Mahkemesi’nin 14 Temmuz’da “15 yaşını tamamlamamış her çocuğa her türlü cinsel davranışın cinsel istismar sayılacağına” ilişkin hükmü iptal etmiş olması, iptal kararının 12 Aralık 2016’da yürürlüğe girmesi söz konusu olduğundan, doğacak boşluğu doldurmak üzere yeni bir düzenleme gerekiyordu.

            Önerilen teklif ise tam bir facia.

           

CİNSEL TACİZ FOTO

Birilerini kurtarmak için ve bir yerlerden emirle yaptırılmış izlenimi veren bir teklif.

            Bu teklife göre istismarcı, tecavüzcü, cezalandırılmaktan kurtulduğu gibi bir de ödüllendiriliyor.

            İstismara uğramış ÇOCUĞUN durumunu hiç dikkate almayan bir teklif.

            Böyle bir teklif kabul edilemez. Teklif edilmesi bile yüz kızartıcı bir durumdur.

          

            Rızaya bağlı ilişki ve akranlar arası ilişkinin suç olmaktan çıkarıldığı,evlenmeyi cezasızlık sebebi haline getirmeyen, erken evlendirme ve zorla evlendirmeyi, bunun yanında 18 yaşın altındaki küçüklere yönelik her türlü

davranışın çocuğun cinsel istismarı olarak kabul edildiği bir düzenleme öneriyoruz.

            Ceza hukuku odaklı değil, çocuk hukuku odaklı bir kanun teklifi öneriyoruz.

            Sosyal koruma ve rehabilitasyon anlayışında bir kanun teklifi öneriyoruz.

            Çocuğa yönelik mahalle köy ve kentlerde ülke ölçekli, çocukların kolay erişim sağlayacağı adalet mekanizmaları ve polise erişim, rehabilitasyona yönelik yaygın eğitim modellerinin olduğu bir kanun teklifi öneriyoruz

            Yapılacak yeni düzenlemenin, fail ile mağdur arasındaki yaş farkını esas aldığı; önleyici tedbirleri, mağdurlara sağlanacak destekleri ve istismar şüphesi halinde kullanılabilecek müdahale biçimlerini kapsadığı; etkili, caydırıcı ve kaçınılmaz bir yaptırım için çocuğu tehdit eden bütün eylemleri içererek suçu tanımlayan; mağdurun yargı sürecine dahil olmasıyla maruz

kaldığı ikincil mağduriyetleri önleyecek şekilde bir kanun teklifi öneriyoruz.

            Bu teklifi verenleri ve savunanları şiddetle kınıyoruz. Bir an evvel tekliflerini geri çekmesini ve Meclisimizden yukarıda önerdiğimiz şekilde bir kanun bekliyoruz.

                                                                                             

Saygılarımızla

                                                                         Antalya Tabip Odası