0242 237 50 75

Çok geçmiş olsun

kemer

Değerli Meslektaşlarımız;

24.07.2023 günü saat 21:00 sularında Göynük /Kemer’de başlayan orman yangını halen devam etmekte. İlk saatlerde havadan müdahale edil(e)meyen yangın, sabah başlatılan çalışmalar ile bir ara kontrol altına alınabilse de rüzgarın etkisiyle tekrar şiddetlenerek dağın yamacına doğru yayılmıştır. Yangının gece Kemer merkeze doğru ilerlemesi nedeniyle Kemer Devlet Hastanesi’nde yatan hastalar tedbir amaçlı başka hastanelere sevk edilmiş ancak hastanede acil, diyaliz ve poliklinik hizmetleri gün içerisinde devam etmiştir.

Başta Kemer halkı olmak üzere hepimize çok geçmiş olsun. Süreç her yönüyle odamız tarafından takip edilmektedir.

Bir taraftan orman yangınları, bir taraftan da Akbelen’de olduğu gibi yer altı kaynaklarımızın tekellere peşkeş çekilebilmesi amacıyla devlet eliyle ağaç kesimleri sürdürülmektedir. Ormanları korumak Anayasal olarak devletin ödevi olmasına karşın ormanı korumaya çalışan halka müdahaleler, gözaltılar yapılmaktadır. Günümüzde egemen olan sosyoekonomik yapı, her şey gibi doğayı da meta olarak görmektedir. Kamu da, bu piyasacı sistemi kolaylaştırıcı rol üstlenmekte ve doğa üzerinde kararlar alırken sermaye birikimini sağlamayı amaçlamaktadır.  Bunun sonucu olarak da, doğa yağmalanmakta ve harap edilmektedir. Bu bağlamda yaşama geçirilen kararlar, yeni adaletsizlikler ve eşitsizlikler üretmektedir. Söz konusu anlayış madenleri olduğu kadar, doğayı ve halkı da sömürmektir ve yaşamla bağdaşmamaktadır.

TTB Çevre Sağlığı Bildirgesi’nde de ifade edildiği gibi biz hekimler, yaşam hakkını savunmayı önceleyen mesleki değerlerimizle, yaşamın özünde doğa ile birlikte var olmanın yattığının, yaşam alanlarını korumanın ve var olan kültürlere saygı göstermenin gerektiğinin bilincindeyiz ve bu anlayışta mücadeleye devam edeceğiz.

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu