0242 237 50 75

Covid 19 Salgını

images_CVD

 

 

Değerli Meslektaşımız,

Covid 19 Salgını ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne ilettiğimiz yazıyı aşağıda bilgilerinize sunarız.

Antalya Tabip Odası

 

ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE

Dünya ölçeğinde olağanüstü dönem yaşadığımız bugünlerde COVİD 19 virüsüne karşı alınacak önlemler çerçevesinde sahadan gelen geri bildirimler değerlendirildiğinde böyle bir yazı paylaşma ihtiyacı duyulmuştur.   

Bu tür salgın durumlarında olması gereken Sağlık Bakanlığının hiçbir talep beklemeksizin sağlık kurumlarında; riskli personellerin idari izinli sayılmaları, bilgilendirme, personelin korunması için ekipmanların sağlanması gerekse de altyapı dezenfeksiyonunu yapmasıdır.

Sağlık kurumlarından ve meslektaşlarımızdan gelen geri bildirimlerde böyle bir sürecin işlemediği görülmüştür.

Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları ve Müdürlüğünüz ile yapılan görüşmelerde malzeme eksikliğinizin olmadığı belirtilerek talep halinde gerekli korumaları sağlayacağınız ifade edilmiştir.

Beklentimiz acilen, talep gelmeden önlemlerin alınması ve malzemelerin temini yönündedir.

Sağlık çalışanları olarak, yaşatmak için öncelikle yaşamamız gerektiğini ifade etmek isteriz.

Konunun aciliyeti ve hassasiyeti açısından hızlı bir şekilde çözümleneceğini umuyoruz.

Gereğini bilgilerine sunar çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.

Saygılarımızla. 

Prof. Dr. Nursel ŞAHİN

Başkan

Yönetim Kurulu a.

(imza)